Vart tar snön vägen på sommaren?

För många av oss är svaret att den försvinner men för Roger Hedlund på Östersunds Skidstadion är svaret lite annorlunda.

För mig handlar det om att gömma snön. I början av mars börjar vi lagra snön i stora högar för att spara den under sommaren. Vi täcker snön med 30-50 cm sågspån för att snön ska kunna kyla sig själv. På så vis har vi tillgång till snö långt mycket tidigare på hösten än vad vi hade haft annars.

Den 11 februari kommer vi hålla en workshop med fokus på lagring av konstsnö och bland annat hur sensorteknologi kan bidra till bättre snökvalitet.

Workshop_invitation_20160127