VERKSAMHET

Vårt uppdrag är att öka förutsättningarna för att idéer blir innovationer, som i sin tur blir företag eller utvecklar företag som erbjuder tjänster eller produkter. Det kan vara en ny stavtyp, ett nytt program för fysisk träning eller ett nytt koncept för turister att uppleva naturen. Om du har idéerna, så kan Peak Innovation hjälpa dig att ta dem vidare. Peak Innovation ser till att företagare och forskare inom sport, turism och friluftsliv möts. Poängen är att konkreta forskningsresultat, privata näringslivet och nya entreprenörer ska kunna samverka för att utveckla idéer, attrahera investeringar och skapa fler jobb. Det är det här vi kallar ett innovationssystem.

Forskning och utveckling

Peak Innovation skapar möjligheter för företagare och forskare inom sport, turism och friluftsliv att träffas. Tillsammans kan de utveckla idéer som attraherar investeringar och skapar nya arbetstillfällen. I Jämtland finns ledande forskning inom turism, sport och friluftsliv på Mittuniversitetet – hos Etour, Sport Tech Research Centre samt Nationellt Vintersportcentrum. Dessa tre miljöer samverkar med företag i projekt inom forskning och produktutveckling. Läs mer om dessa och fler av våra samarbetspartners här.

Matchmaking och nätverk

Peak Innovation skapar förutsättningar för människor att mötas. För att samverka och kreera nya idéer. Genom att sammanföra personer och företag med idrotten och akademin, uppstår spännande konstellationer som kan leda till utveckling. Peak Innovation genomför seminarier och workshops med efterfrågade ämnen. Vi involverar även andra aktörer för att möjliggöra samarbeten över branschgränser.

Affärsutveckling

Peak Innovation kan via ett brett kontaktnät inom affärsområdet turism, sport och friluftsliv korta ledtiden till affärsavslut. Genom spetskompetens inom dessa branscher finns möjlighet till utveckling och framgång för både etablerade och nya företag. Vi erbjuder kompetens och kontakter inom följande områden: Utvecklingsfinansiering, affärsrådgivning, forskning, elitidrottare/tränare, internationalisering/export, innovationsverkstad och öppen innovation. I Mid Sweden Science Park finns en spetsinkubator inom sport, friluftsliv och turism. Vi kan också vara med och underlätta för företag som vill etablera hela eller delar av sin verksamhet i regionen.

Positionering

Regionen Jämtland har framstående kompetens inom turism, sport och friluftsliv. Den finns inom forskningen, hos de framgångsrika företagen, fristående produkt- och affärsutvecklare, destinationsbolag och idrotten – både organisationer och elitaktiva. Här finns också en unik testmiljö. Den utgörs dels av naturen, fjällen, sjöarna och turistdestinationer, dels av Mittuniversitetets labbmiljöer. Det ger svårslagna förutsättningar att utveckla produkter och tjänster. Att lyfta och marknadsföra detta nationellt och internationellt ligger i Peak Innovations uppdrag. Genom att bjuda in företag, press och andra regioner sprider vi vårt samlade erbjudande att göra det möjligt för regionala, nationella och internationella företag att utvecklas.

ERBJUDANDE

Produkt- och tjänsteutveckling

Peak Innovation erbjuder stöd i hela processen, från idé till prototyp. Det görs antingen i samarbete med pågående FoU-projekt eller via forskningsingenjörer inom Mittuniversitetet. Regionen har världsledande forskningskompetens och unika test- och labbmiljöer. Kompetens tillhandahålls även via regionens verkstadsföretag inom konceptet Innovationsverkstad. Vi har också tillgång till extern kompetens och kundgrupper som testpiloter. Dessutom kan vi i samarbete med regionens Inkubator, erbjuda en spets vad gäller affärsutvecklingsstöd inom turism, sport och friluftsliv till företag som befinner sig i en utvecklingsfas

 1. Forskningsledd produktutveckling
  Peak Innovation är en brygga mellan forskning och företag. Genom forskningen skapas möjligheter att ta produktutvecklingen ett steg längre. Kompetensen hos forskare och forskningsingenjörer, tillsammans med den unika testmiljön ute i naturen och de labbmiljöer som är uppbyggda, ger företagen och idrotten möjligheter att ligga i framkant när det gäller utvecklingen. För forskningsresultat som ska kommersialiseras kan Peak Innovation vara ett stöd så att resultaten når och gör nytta på marknaden. Här hittar du våra samarbetspartners.
 2. Öppen Innovation
  Har du en problemställning och ett behov av att utveckla en idé eller produkt tillsammans med andra kompetenser och användare? Vi har kontakten med kunder som ställer höga krav, toppatleter, studenter, produktutvecklare, sportdesigners och många fler. Tillsammans kan vi koppla ihop rätt människor som genom ett processtyrt uppdrag kan vara ett stöd till din produktutveckling.
 3. Innovationsverkstad
  Genom tillgång till kompetens, kontakter och samarbeten med verkstadsmiljöer i tillverkningsindustrin, finns möjligheter att ta fram en prototyp eller i skarpt läge testa tillverkningen av en produkt. Tillsammans med bland annat Z-group som är ett industriellt utvecklingscentrum för närmare 50 företag i Jämtland, kan vi hjälpa dig att hitta rätt kontakt och kompetens för just din idé eller produkt.
 4. Peak Accelerator
  Peak Innovation kan tillföra kompetens och medel för att ge företag inom sport, turism och friluftsliv, som bedöms kunna nå en hållbar företagsutveckling, möjlighet att nå affärsavslut snabbare. Detta görs ofta i samverkan med Mid Sweden Science Park och Inkubatorverksamheten.
 5. Affärsrådgivnig
  Peak Innovation kan genom ett gediget nätverk av människor erbjuda värdefulla kontakter som besitter stor kompetens vad gäller affärsutveckling inom branscherna sport, turism och friluftsliv.
  Vi har ett brett nätverk av samarbetspartners.

Internationalisering/Export

Via vårt nätverk finns kompetens och kontakter för att möjliggöra en snabbare väg till affärer på en internationell marknad. Genom bland annat företagsanalyser, workshops och seminarier och den kompetensbas som finns kopplad till systemet kan vi vara ett stöd på vägen.

Utvecklingsfinansiering

Bra idéer och företag i tillväxt behöver utvecklingsfinansiering. Därför erbjuder vi expertstöd inom utvecklingsfinansiering som identifierar finansieringskällor och bistår företag och projekt med ansökningar till regionala, nationella och Europeiska finansiärer.