Vinnova – Vinnväxt

VINNVÄXT är en konkurrensutsatt tävling för regioner. Syftet med programmet är att främja hållbar tillväxt i regioner genom att utveckla internationell konkurrenskraft  inom specifika tillväxtområden.

De vinnande initiativen får tio års finansiering med mellan 4 och 10 miljoner kronor per år. Målet är att vinnarna ska ha etablerats som nationellt och internationellt starka och attraktiva innovationsmiljöer inom tio år.

 

 

1. Process IT Innovation
Tar regionens process- och verkstads industrier tillsammans med deras ICT spelare in i den akademiska världen och näringslivet .

2. Peak Innovation
Utvecklar regionen Jämtland till en ledande internationell plats för forskning och affärsutveckling inom turism , sport och friluftsliv.

3. Framtidens Bioraffinaderi
Bygger framtidens bioraffinaderi baserad på råvaror från skog och energigrödor.

4. Fiber Optic Valley
Spetskompetens inom fiberoptik , med fokus på fiberoptiska produkter för verkstads- och kommunikation industrier.

5. Triple Steelix
Bergslagen har ett betydande antal väsentliga processindustri och stålföretag och tillsammans med teknik- och servicenäringarna bildar de ett stark stålkluster.

6. Geo-Life Region, FPX
Ökar medvetenheten om fördelarna med geografisk informationsteknologi för nya användningsområden , som till exempel inom hälsovården.

 

7. Uppsala Bio
Skapar nya sätt att tillhandahålla långsiktig styrka inom life science sektorns konkurrenskraft och tillväxt i Uppsala, i nära samarbete med industrin , akademi , hälso- och sjukvårdstjänster och gemenskap.

8. Robotdalen
Utvecklar robotik för industri , logistik och hälsosektorn . Forskningen och utvecklingsprojekt drivs med företag och forskare, stöder ny idéer från prototyp till färdig produkt.

9. Paper Province 2.0
Utvecklar och förnyar den traditionella skogsindustrin och skapar ett nytt kompetensnav för skogsbruks baserad bioekonomi.

10. Hälsans Nya Verktyg
Utvecklar nya produkter och tjänster för att möta det ökade behovet av vård i framtiden. Fokus ligger på effektiv vård baserad i hemmet .

11. Smart Textiles
Etablerar västra Sverige vid den internationella frontlinjen vad det gäller design, utveckling och produktion av nästa generations textilprodukter.

12. Smart housing
Skapar smarta bostäder och hållbara miljöer både för den svenska marknaden och för export.

13. Skånes Livsmedelsakademi
Ökar avkastning en på kapital som investerats i livsmedelsindustrin, genom innovationer som skapar produkter och tjänster med en hög nivå av mervärde.