Vinter-OS, VM 2019 och sport som innovationsmotor

Den 3e juni anordnade Peak Innovation ett seminarium där regionens värden i ett sport- och evenemangsperspektiv diskuterades, bl.a. i relation till ett eventuellt svenskt Vinter-OS. Sporttech-gurun Mounir Zok från N3XT Sports, tidigare Director of Technology and Innovation hos USA:s Olympiska Kommitté, deltog och inspirerade kring sporttrender och hans syn på regionens möjligheter relaterade till sportevenemang. Även Karin Mattsson, från WCR 2019 och Svenska Skidförbundet och Kee Bergman, Nationellt Vintersportcentrum deltog som talare. Mounir avslutade seminariet med att leda ett panelsamtal där förutom ovanstående talare, Mikael Bäckström från Sports Tech Research Centre och Robert Pettersson, ETOUR, deltog. Se inslaget i SVT Nyheter där även Karin Mattsson, WCR 2019 och Svenska Skidförbundet intervjuas.

Bild ovan är lånad från Mounir Zoks presentation, som kan laddas ner här.

 

Aktiviteten genomfördes som en del i projektet Peak In Transformation. Syftet med projektet är att Peak Innovations uppbyggda kompetens och nationella nätverk som byggts upp under den tioåriga Vinnväxtperioden transformeras till en långsiktig regional verksamhet med nationell och internationell spets baserat på framarbetade områden turism, sport och outdoor. Detta för att bidra till tillväxt i regionen genom exempelvis fler arbetstillfällen, fler företagare samt ökad lönsamhet. Projektet finansieras av Region Jämtland Härjedalen och Vinnova.