Workshop Slow Adventure

Kom och ta del av hur våra Naturturismföretag i länet kan ansluta sig till  Slow Adventure-konceptet för att nå en internationell marknad

Sara Mair Bellshaw är projektledare vid University of the Highlands and Islands i Skottland. Hon kommer att berätta mer om vilka möjligheter som finns för turismföretagare i Jämtland & Härjedalen att anknyta till konceptet och presentera affärsmodellen för detta. Vi kommer också att diskutera företagarnas behov och önskemål framåt i arbetet med paketering, samarbeten och prissättning.

Datum: 9 december
Tid:   Samtliga 9.00-15.00, företagare: 9.00-17.30
Plats:   Nästgårds, Hölje, Lit

Workshopen är för en riktad målgrupp och inbjudan har gått ut till berörda. De som inte ännu inte fått inbjudan men ändå skulle vilja delta är välkomna att kontakta Evelina Åslund Bäck för intresseanmälan: evelina.aslundback@peakinnovation.se. Anmälan senast 25 november. Meddela om ni har någon matallergi samt om ni vill stanna och äta middag.

 

Program

9.30- 10.30  Kaffe. Välkomna/presentationsrunda

10.30- 12.00 Summering och resultat från SAINT och presentation av förstudie

12.00-13.00  Lunch

13.00-15.00 Sara visar affärsmodellen Slow Adventure Ltd samt goda exempel på paketering från Skottland

15.00 Kaffe (Avslut för alla utom företagarna)

(företagen)

15.30 -17.30  Gruppdiskussioner; behov, samarbeten, önskemål – hur går vi vidare?

18.00-20.00 Middag. Frivilligt och bekostas av var och en. Tvårätters 300 kr.

 

 

Presentation av Sara Bellshaw

Sara Mair Bellshaw är projektledare vid University of the Highlands and Islands Center för Recreation and Tourism Research i Skotland. Hon fokuserar huvudsakligen på tillämpade forskningsprojekt som involverar utveckling av turismprodukter och marknadsföring av turism. Sara samordnade Slow Adventure in Northern Territories (SAINT), ett projekt som samfinansieras av Northern Periphery and Arctic Program, som sammanförde en rad partners i Irland, Finland, Norge, Island, Nordirland och Sverige. Sara har fokuserat på att förvandla Slow Adventurekonceptet, en form av hållbar turism, till en försäljningsbar produkt genom att arbeta med företag för att klustera, samarbeta och skapa nya äventyrsprodukter och arbetar med  både företag och akademin för att utveckla rörelsen ytterligare. Sara har en bakgrund inom ekonomisk utveckling, marknadsföring av destinationer och turism, hållbara samhällen och projektledning.