DESTINATIONSUTVECKLING 2.0 – GEZTIO UTVECKLAR UPPLEVELSER MED DATA

Destinationsutveckling 2.0

GEZTIO UTVECKLAR UPPLEVELSER MED DATA

DESTINATIONSUTVECKLING 2.0 – GEZTIO UTVECKLAR UPPLEVELSER MED DATA

Kunskapsföretaget Geztio kartlägger kundens eventupplevelse och ger destinationen värdefull data i realtid. Utöver att öka lönsamheten för alla inblandade aktörer får gästen en bättre upplevelse på köpet.

Besökte du Alpina VM i Åre 2019? Eller hängde på läktaren i Östersund och skrek dig hes när Hanna Öberg åkte hem guldet i damernas 15 km i Skidskytte VM? Gissningsvis använde du då Geztios app där all information om eventet var samlad. Kanske köpte du din entrébiljett via appen för att på väg till tävlingen få information om vilken parkering som hade plats ledig. När du blev hungrig kunde du betala lunchen via appen för att sedan läsa det allra senaste om Sveriges framgångar och morgondagens tävlingar.

Det finurliga med Geztio är ett effektivt nyttjande av besökarens digitala fotspår. Alla aktiviteter samlas i en databas, tvättas rena från personlig information för att sedan i realtid levereras tillbaka till destinationen och de företag som abonnerar på tjänsten. Med ny kunskap om gästen kan destinationen agera snabbt och anpassa erbjudanden och därmed öka lönsamheten – och upplevelsen för besökaren.

Nöjda gäster återvänder vilket ökar tillväxten och utvecklar destinationen. Och jag är övertygad om att enda vägen dit är kunskap om gästen, säger Lars-Börje ”Bulan” Eriksson, vd och grundare av Geztio.

Kommersialisering av forskningsresultat

Geztio är resultatet av mötet mellan en driven entreprenör och ett gäng forskare på ETOUR vid Mittuniversitetet i Östersund. Bulan hade efter en framgångsrik alpin karriär (1988 bärgade han ett brons i Super G i Calgary och blev Sveriges förste OS-medaljör i en fartgren) etablerat Åre Agentur i Åre för att 2008 bli vd för Åre Destination. Som vd för destinationsbolaget kom han i kontakt med Sveriges ledande turismforskningscentrum ETOUR och ett pågående forskningsprojekt. Maria Lexhagen, docent och universitetslektor vid ETOUR, var en av de forskare som då arbetade med Åre-projektet:

Tidigare hade det inte funnits effektiva och smarta digitala verktyg för att ta reda på vem gästen på en destination är, vad hen tycker eller gör. Vi hakade på turisternas digitalisering och samlade in data från mängder av källor för att på så sätt leverera kundbaserad kunskap till företag och organisationer, förklarar hon.

Lars-Börje "Bulan" Eriksson, vd och grundare av Geztio

Med flera stora evenemang i regionen såg Bulan möjligheten att affärsutveckla den prototyp som forskarna vid ETOUR tagit fram och Geztio var ett faktum.

Genom Inkubatorn fick jag möjlighet att starta bolaget. Där fanns det finansiering, kunskap och nätverk som stöttade kommersialisering av forskning och entreprenörer som jag, berättar Bulan.

Bakom de tjänster som Geztios erbjuder ligger ett avancerat informationsbaserat och leverantörsorienterat digitalt system som stödjer beslutsfattande för destinationer och dess företag. Maria lyfter fram samarbetet mellan näringslivet och akademin som en framgångsfaktor. 

Lika lite som en enskild aktör har kunskap, tid och resurser att starta från noll med att utveckla en ny innovativ produkt, lika lite har forskningen utrymme och kunskap att ägna sig åt kommersialisering av sina forskningsresultat. Med Geztio har forskningsresultaten omvandlats till kundnytta.

Halleluja moment

Geztios analysplattform fungerar som en prenumerationstjänst med olika prisnivåer och riktar sig till evenemang, turistföretag, kommuner och destinationer i hela världen. Totalt sett är norden en marknad som årligen möter omkring 50 miljoner gäster. Appens affärsmodell är omsättningsbaserad och Geztio får en liten del av intäkterna som skapas genom appen. De företag, event och destinationer som använder sig av tjänsten väljer själva hur mycket data de vill utvinna vilket gör det möjligt även för ett mindre företag att vara en del av kunskapsplattformen. Storheten ligger i att Geztio samlar kunskap om en hel destination eller event i ett enda system, menar Bulan.

Den information som gästen lämnar ifrån sig vid hotellbesöket kan vara betydelsefull för en restaurang på orten och vice versa. Med ett större informationsunderlag ökar möjligheten att till exempel spetsa sin marknadsföring.

En bonuseffekt är att alla aktörer nu får möjlighet att dela samma bild av destinationen baserad på korrekt data, inte på vad någon tror eller tycker.

Det var lite av ett halleluja moment när jag insåg att delad kunskap i realtid kan få en destination att samverka mycket mer effektivt, säger Bulan och skrattar.

I februari är det dags för SkiTour 2020, en längskidtävling under sex dagar på fem olika arenor över gränsen mellan två länder, Sverige och Norge. Vem som står bakom appen med program, betallösning och evenemangsanalys? Geztio förstås. Och Bulan är nöjd.

Det är ju det här vi vill. Bidra till hållbar samhällsutveckling genom att stödja lokal evenemangs- och destinationsutveckling.

Milstolpar

2008: Utveckling av forskningsmiljön ETOUR vid Mittuniversitetet i Östersund ingår i VINNVÄX-ansökan Peak of Tech Adventure (senare Peak Innovation).

2008-2013: Forskare på ETOUR samarbetar i två forskningsprojekt tillsammans med Åre Destination, Skistar Åre, Holiday Club, Tott Hotell samt Copperhill Mountain Lodge. Projekten resulterar i en prototyp av ett ledningssystem för destinationens intressenter kallat DMIS – Destination Management Information System.

2013: Lars-Börje ”Bulan” Eriksson kommersialiserar prototypen tillsammans med forskarna. Kontakt med MIUNs innovationskontor, ansöker om verifieringsmedel för att göra marknadsundersökningar, kostnadsanalyser samt utveckling av affärsmodeller.

2015: Peak Innovation medfinansierar ETOURs forskningsprojekt Kunskapsdestinationen/Destination Innovation Lab och Geztio grundas. Kontakt med Inkubatorn på Peak Region Science Park som hjälper till med coaching, utveckling av aktieägaravtal, kontakter med investerare, ansökan till innovationsprogram samt med att söka lån och bidrag.

2016: Geztio tar in 1,5 miljoner kr från Tillväxtkassan i Trångsviken, Almi Invest och MIUN Venture samt får motsvarande såddfinansieringslån genom Region Jämtland Härjedalen. Forskarna fortsätter utvecklingen av prototypen genom ett forskningsprojekt tillsammans med Region Halland.

2017: Geztio BI, bolagets första produkt, släpps och de första kunderna tecknar avtal.

2018: Bolaget tecknar avtal med alpina VM i Åre 2019 samt Skidskytte VM i Östersund 2019.

2019: De officiella VM-apparna levereras framgångsrikt vilket öppnar upp för nya kunder inom evenemangsbranschen i Sverige. Geztio skriver tre nya avtal – Ski Tour 2020, Åhus Beach samt Destination Östersund.

TEXT: JANNA THALÉN
BILD: GÖRAN STRAND / GEZTIO

INNOVATE OR DIE

Lasse Lindqvist, tidigare processledare Peak Innovation

INNOVATE OR DIE

INNOVATE OR DIE

Det är en uppkäftig devis som cykelbolaget Specialized har… ”Innovate or die”. Men utifrån mina erfarenheter som tidigare processledare för Peak Innovation så ligger det mycket sanning i uttrycket. Och då menar jag i alla regioners strävan att skapa tillväxt i den hårda konkurrensen som råder idag. Det finns idag över 100 000 kommuner, landsting och regioner i Europa och nästa alla tycker att deras region är Guds gåva till mänskligheten. Eller åtminstone världsunika och med fantastiska utvecklings- och tillväxtmöjligheter. Men…den kraftiga urbaniseringen och centraliseringen har resulterat i att det nästan uteslutande är i storstadsregionerna som tillväxten sker. Att man i regioner gemensamt kraftsamlar och söker skapa  tillväxt genom att bygga innovationssystem har blivit ett sätt att försöka bryta den trenden.

Metoden bygger på Triple-Helix, där man strävar efter samverkan mellan näringsliv, offentlighet och universitet. Allt för att enas om prioriteringar och satsningar på det som kan utveckla regionen till en ledande internationell position.

Peak Innovation är ett sådant regionalt initiativ som startade 2008 efter att man vunnit en  långsiktig nationell finansiering från statliga Vinnova. Visionen är att Jämtlandsregionen ska vara en världsledande miljö för forskning och affärsutveckling inom turism, sport och friluftsliv. Tanken är att strategiskt besluta om vilka styrkeområden där vi har störst potential eller möjlighet att bli världsledande inom. Och skapa kluster enligt det slitna exemplet Silicon Valley. Där det prioriterade området blir lokomotiv även för andra branscher och geografiska områden i regionen. Arbetssättet bygger på samverkan mellan forskning och företag för att utveckla och skapa nya företag, kommersialisera forskningsresultat, attrahera risk- och utvecklingskapital samt förstärka regionens varumärke.

Lasse Lindqvist

Åren med Peak Innovation har varit spännande och lärorika samt innehållit sina ”ups and downs”, vilket kännetecknar de flesta innovationssystems olika utmaningar och utvecklingsfaser. Enligt forskningen är en viktig framgångsfaktor att man har ett starkt regionalt ledarskap för att kunna stå för de prioriteringar som då måste göras. Det går inte att jobba efter ”låt tusen blommor blomma” om man vill bli världsledande inom ett område. Smart Specialisering, är ett kärnbegrepp inom detta och då blir det alltid geografiska områden, branscher och organisationer som känner sig bortprioriterade. Och personer. Dessutom är detta arbete en lång process som kräver uthållighet.

Arbetet med Peaks första år var intensiva och spännande. Vi gick igenom många av de faser som liknande initiativ i andra delar av världen erfarit. I vårt fall kan i efterhand konstateras en alltför otålig processledning, ett mycket svagt ledarskap på Mittuniversitet, offentlighetens oförmåga att prioritera samt resurssvagheten hos branschens företag inom turism, sport och friluftsliv.

Men detta är nu historia och många resultat från de första åren kan redovisas där Peak varit delaktiga; Bildandet av Mid Sweden Science Park (numera Peak Region), Åre Business Forum, Destination Östersund, Nationellt Vintersportcentrum i Åre, Svenska Skidförbundets etablering i Åre, Peak Innovation Award,  stöttat start up-företag såsom Marsblade, Isotimber  mm.

Sen dess har mycket hänt med Peaks arbete i regionen.  Mycket bra och innovativt har gjorts för att vi ska bli världsledande inom turism, sport och friluftsliv. Jag ser att vi i regionen har gjort stora framsteg i sättet att driva innovationssystem. Det är bl a tack vare de lärdomar vi fått genom satsningen på initiativet Peak Innovation.

Så med fortsatta prioriteringar och ett starkt ledarskap så är framtiden inte svår, den är vår.

Lasse Lindqvist, tidigare processledare Peak Region AB

”Det går inte att jobba efter ’låt tusen blommor blomma’ om man vill bli världsledande inom ett område”