Ansök mellan 10 February och 12 April

Utveckla globalt konkurrenskraftiga produkter i samarbete med forskare

Utveckla globalt konkurrenskraftiga produkter i samarbete med forskare

I utlysningen ”Mistra Innovation” 23 (MI23) kan små och medelstora företag söka forskningsmedel för att utveckla globalt konkurrenskraftiga produkter i samarbete med forskare. 

Det övergripande målet med forskningsprogrammet MI23 är att uppmuntra till innovativa idéer med hög risk och avsevärd potential genom samverkan av små och medelstora företag med högskolor och andra akademiska forskningsorganisationer. 

Mistras investering ska leda till nya konkurrenskraftiga produkter, processer och/eller tjänster vilka radikalt minskar belastningen på miljön och bidrar till en hållbar utveckling.

Programmet fokuseras på teknikföretag inom verkstads-, livsmedels-, energi- eller återvinningsindustrin med produktion och/eller produktutveckling i Sverige.

Ansökningsperioden är från 10 februari till 12 april 2021.

 

 

Behöver du stöd i ansökningsprocessen? 

Välkommen att kontakta oss på Peak Innovation och Invest in innovation där vi stöttar företag i Jämtland Härjedalen att söka resurser för innovation och utveckling. 

Lina Lif, projektledare Peak Region. E-post: lina.lif@peakinnovation.se

Text: Lina Lif

Foto: Unsplash Nikolai Chernichenko

Vi samlar oss under namnet Peak Innovation

Vi samlar vi oss under namnet Peak Innovation

Tidigare Peak Region och Peak Region Science Park samlar sig nu under namnet Peak Innovation. Vår hemsideadress är www.peakinnovation.se. Här hittar du alla kontakter till oss som jobbar på Peak Innovation.

Peak Innovation

Vårt mål är att stärka länets konkurrens- och attraktionskraft och skapa en långsiktig hållbar tillväxt. Det gör vi genom att stimulera till ett innovationsdrivet entreprenörskap, hjälper startups att växa och stöttar etablerade företag att utveckla nya värden, tjänster och produkter.

Peak Innovation ägs av stiftelsen Zenit, Region Jämtland Härjedalen,
Krokoms kommun, Åre kommun, Östersunds kommun och Samling Näringsliv.

Ny vd för Peak Innovation

Ny vd för Peak Innovation

Lars Ekström har utsetts till ny vd för Peak Innovation. Han efterträder Mikael Jonsson som lämnar Peak Innovation för posten som vd för Destination Östersund. Lars tillträder tjänsten den första mars 2021.

Lars kommer närmast från rollen som investeringsdirektör vid Inlandsinnovation AB, Östersund, där han ansvarat för nyinvesteringsverksamheten, kapitalinhämtningar och investeringar i portföljbolag. Stort fokus har varit på värdeskapande aktiviteter för entreprenörer i bolag såsom utveckling av strategier, personal, styrelsearbete, digitalisering och finansiering.

Bakom sig har han en lång erfarenhet av att jobba med entreprenörsledda bolag från olika finansiella riskkapitalbolag, bland annat sex år på Verdane Capital med ansvar för investeringsprocesser och genomförande av ett stort antal investeringar och aktivt ägande som ledamot i ett flertal portföljbolag.

Under hösten har Lars via rollen som ordförande, bistått ett tidigare Peak Innovation inkubatorbolag, Streamify med säte i Östersund. Streamify har en börsnotering och kapitalanskaffning där bolaget noterades på Spotlight 25 januari 2021.

– Peak Innovation utvecklar en organisation och samverkan med näringsliv, akademin och offentlig sektor för att stimulera ett innovationsdrivet entreprenörskap och stötta etablerade företag att utveckla nya värden, tjänster och produkter. Vi är mycket stolta över att vi nu knutit till oss Lars Ekström som tillsammans med en stark organisation fortsätter utveckla innovationskraften i regionen, säger Marie Fossum Strannegård, styrelseordförande för Peak Innovation.

Lars Ekström har sina rötter i Bomsund sex mil öster om Östersund. Efter gymnasiet på Wargentinskolan sökte sig Lars till studier i USA och England. Lars har en akademisk bakgrund som undervattensingenjör med utbildning vid Florida Atlantic University, University College of London och en doktorsgrad inom kompositmaterial vid University of Cambridge.

– Att få vara en del i Peak Innovation och förverkliga nya ägardirektiv och visioner ska bli en spännande resa. Peak Innovation har mycket kompetent personal med ett brinnande intresse för att utveckla regionen både via inkubatorverksamheten, där Pelle Simonsson gjort ett strålande jobb under flera år, och projekthubben med spännande projekt såsom Snörik och Färdplan Vätgas. Att vara en del i nya initiativ och samarbeten som bryter ny mark för regionen och dess entreprenörer blir verkligen roligt, säger Lars Ekström.