Smart Built Environment: Innovationsidén

Smart Built Environment: Innovationsidén Vill ni utveckla idéer som kan leda till innovationer? Sök finansiering för tester i mindre skala inför implementering och/eller uppskalning. Projektet ska vara inom hållbar samhällsbyggnad. Syftet med utlysningen Innovationsidén är att öka möjligheterna för framför allt små och medelstora företag samt små och medelstora kommuner att utveckla idéer som kan […]

Jag anmäler mig som medlem i Peaks nätverk för nyheter, event och nätverkande.