PEAK Innovation upphandlar rådgivare till accelerator-programmet i Åre

PEAK Innovation upphandlar rådgivare till accelerator-programmet i Åre

Peak Innovation AB upphandlar leverantörer av rådgivning till acceleratorprogrammet i Åre.

Vi söker rådgivare med kompetens inom marknadsföring och försäljning eller internationell tillväxt eller finansiering och kapitalanskaffning eller företagsledning och entreprenörskap eller tillverkning i industriell skala.

Programmet omfattar tre till fyra träffar i Åre och flertalet digitala workshops och möten. Träffar i Åre kan komma att ställas om till digitala workshops om omvärldsläget kräver detta. Vid behov bör leverantörer till PEAK Accelerator därför har god digital kompetens, tillgång till teknik av hög kvalitet och erfarenhet av att leverera digitala workshops.

Underlag för upphandling

 

PEAK Innovation

PEAK Innovation finansieras av näringslivet och offentlig sektor i syfte att utveckla regionens innovationskraft och skapa hållbar tillväxt. Övergripande jobbar vi för att säkerställa att fler etablerade företag utvecklar framgångsskapande innovationsarbete och för etablering av fler framgångsrika startup-bolag.
 
Inom PEAK Innovation jobbar ett 15-tal affärsutvecklare, projekt och processledare utifrån Östersund och Åre med att stötta företag och startups med kompetens, kapital och kontakter till kunder. PEAK Innovation är också ledande i ett antal strategiska projekt i samarbete med akademi, näringsliv och offentlig sektor.
 
En viktig del i vårt arbete i att sprida kunskap om vad innovationsarbete innebär, inspirera entreprenörer, företagare, tjänstemän, forskare, affärsänglar och investerare till framgångsskapande samarbete.

Presentationer

e-handelsdagen

Program för e-handelsdagen

 08:30 Förmingel                                                                

08:55 Inledning moderator teknikinstruktioner 

09:00 Hej och välkommen 

09:00 Akt 1 – Trender digital e-handel  

  • Eleonor Dahlberg, Svens Digital Handel
  • Sara Rönne, Influenser

09.45 Akt 2 – Hur jobbar man strategiskt med e-com  

  • Erik Isberg, Adeprimo
  • Leif Öhlund, Rocket Revenue 

10.30 PAUS  

10.45 Akt 3 – e-handel resa 

  • Joakim Friedman – Sportamore 
  • Frågor övriga talare
  • 11:30 Avslutnings mingel  

12.00 Avslut 

Presentationer från e-handelsdagen