IOT för innovativ samhällsnytta

IoT för innovativ samhällsnytta IoT Sverige vill bidra till en utveckling där potentialen i sakernas internet tillvaratas i offentlig sektor. IoT Sverige vill få kommuner och regioner att i samverkan med företag, forsknings- och innovationsaktörer samt civilsamhället, utveckla och öka sin förmåga att använda IoT-lösningar och IoT-data. Tre övergripande teman I år fokuserar man särskilt […]

Jag anmäler mig som medlem i Peaks nätverk för nyheter, event och nätverkande.