Innovationsprojekt i företag

Innovationsprojekt i företag

Utvecklar ditt företag en ny produkt, tjänst eller process? Nu öppnar Vinnova ett nytt erbjudande om finansiering till små och medelstora företag som vill starta och driva innovationsprojekt. 

Erbjudandet är öppet till 1 december 2020.

Sveriges innovationsmyndighet Vinnova arbetar för att Sverige ska vara en innovativ kraft i en hållbar värld. Med erbjudandet ”Innovationsprojekt i små och medelstora företag 2020” vill Vinnova stärka innovationsförmågan hos små och medelstora företag. De projekt som beviljas ska leda till nya produkter, tjänster eller processer och skapa förutsättningar för hållbar tillväxt i Sverige.

”I och med den stora betydelse som besöksnäringen har i vår region så ser vi inom Jämtland Härjedalen Turism gärna att även företag i den näringen ser möjligheterna med den här utlysningen och vi hjälper gärna till med att svara på eventuella frågor”, säger Mats Forslund, VD Jämtland Härjedalen Turism. 

Exempel på godkända aktiviteter är framtagning av prototyper, demo, testning och validering. Erbjudandet riktar sig till aktiebolag med minst 3 och max 249 anställda som kan presentera minst två årsredovisningar. Företagen ska helst redan ha en produkt på marknaden och nu vilja utveckla nya produkter, tjänster eller processer som har ett nyhetsvärde på marknaden och högt värdeskapande för företaget eller dess kunder. Projektresultaten ska även bidra till något eller några av de 17 hållbarhetsmålen enligt Agenda 2030.

Vinnova finansierar upp till 50 procent av projektets kostnader till ett maxbelopp på 2 miljoner kronor. Erbjudandet är öppet till 1 december 2020.

Vinnova anordnar ett informationsmöte om utlysningen fredag den 16 oktober. Se mer information här.

Behöver du stöd i ansökningsprocessen? 

Lina Lif. Epost: lina.lif@peakinnovation.se 

Daniel Eurenius. E-post: daniel.eurenius@peakregionsciencepark.se

Finansiering inom lättviktsteknologi

Finansiering inom lättviktsteknologi

Vill ni utveckla en lösning inom ett område som relaterar till lättviktsteknologi? Programmet SIP LIGHTer erbjuder företag att i samverkan med andra aktörer söka finansiering för både genomförbarhetsstudier och forsknings- och innovationsprojekt. 

Det strategiska innovationsprogrammet SIP LIGHTer är en satsning som arbetar med att utveckla lättvikt som ett av Sveriges styrkeområden. Till lättvikt inräknas utveckling av material, konstruktioner och tillverkningsprocesser som tillsammans leder till lättare produkter. Det kan exempelvis handla om materialbyte från metall till komposit, smarta konstruktioner som kräver färre komponenter eller optimering som ger bättre materialfördelning. Att utveckla lättare produkter med ett livscykelperspektiv är en viktig väg till minskat resursbehov och högre energieffektivitet. Programmet finansieras av Vinnova, Energimyndigheten och Formas. 

–   Det är bra att vi är med och bevakar de strategiska innovationsprogrammen. Det kan finnas intressanta finansieringsmöjligheter för Jämtlands företag att ta del av, säger Peter Vomacka, verksamhetsledare Samling Näringsliv. 

SIP LIGHTer utlyser totalt 20 miljoner kronor till projekt som genererar kunskap i form av nya lösningar, nya metoder, nya demonstratorer och ny kompetens inom alla områden där lättvikt är av intresse. Utlysningen är öppen för konsortier där minst två av projektparterna är företag som själva äger behovet. Övriga deltagare kan vara institut, universitet, högskolor, offentliga aktörer eller andra juridiska personer med verksamhet i Sverige. Alla projekt måste utgå från konkreta industriella behov.

För genomförandeprojekten är den maximala bidragsnivån 80 % och för FoI-projekt 50% av stödberättigade kostnader. Sista ansökningsdag är 15 oktober.

 

Text: Lina Lif

Photo by Robert Haverly and Daiga Ellaby on Unsplash

Behöver du stöd i ansökningsprocessen? 

Välkommen att kontakta oss på Peak Region och Invest in innovation där vi stöttar företag i Jämtland Härjedalen att söka resurser för innovation och utveckling! 

Daniel Eurenius. Peak Region. E-post: daniel.eurenius@peakregionsciencepark.se