Jemtopia – podden som pratar framtid och innovationskraft?

Jemtopia lyfter förväntan på vår framtid i länet, en bild av hur vi lever, nya strukturer, ny teknik, nya sätt att arbeta, bo och leva i framtiden. Jemtopia är en pod där framgångsrika entreprenörer, företagare, finansiärer, politiker, experter och forskare möts.

Podden ges ut av Peak Innovation och finansieras av Europeiska regionala utvecklingsfonden, Region Jämtland Härjedalen i samarbete med Samling Näringsliv och IUC.

Har du en idé om en person du skulle vilja lyssna till i Jemtopia? Någon som du tror kan inspirera och dela med sig av kunskap och insikter på vårt område. Hör av dig till oss! 

Release 19 november 2021

Knut Rost

Jemtopia träffar Knut Rost, vd för Diös, norra Sveriges största privata fastighetsägare som nu projekterar för en ny omdebatterad “magnet” på Gustav lll:s Torg i Östersunds centrum.

Varför är det viktigt och hur ser Diös på framtidens städer och hur skapar vi dem?

Smarta städer är digitala men mer än så säger Knut Rost. Det handlar om flöden, innovativa hubbar och attraktionskraft. Coworking-hubbar som House Be och samarbeten med startups är en viktig motor i energiomställningen och framtidens smarta städer.