Hur får Microsoft startups att växa, hur ser deras verktygslåda ut och varför är Jämtland Härjedalen aktuellt för Microsoft?

Jemtopia möter Peggy Poon, ansvarig för Microsoft for Startups Nordic, flerspråkig världsmedborgare som brinner för startups och har koll på meningen med livet.

 

Jemtopia – podden som pratar framtid och innovationskraft?

Jemtopia lyfter förväntan på vår framtid i länet, en bild av hur vi lever, nya strukturer, ny teknik, nya sätt att arbeta, bo och leva i framtiden. Jemtopia är en pod där framgångsrika entreprenörer, företagare, finansiärer, politiker, experter och forskare möts.

Vi samtalar om attraktionskraft för etableringar, inflyttning av talanger, nationell och internationell framgång, framgångsrikt entreprenöriellt beteende. Vi genomlyser vad som är en stark innovationskultur och varför den är viktig för vår överlevnad i länet. Vi tittar på dom stora strukturerna som är avgörande för ett fungerande innovationssystem. Samarbetet mellan näringsliv, forskning, offentlighet, nationella och internationella nätverk.

Jemtopia möter du som pod i korta femminutersavsnitt och längre fördjupningar på 30 minuter. Du möter också Jemtopia i sociala medier, event, workshops etc, där du får chansen att påverka vår framtid.

Podden ges ut av Peak Innovation och finansieras av Europeiska regionala utvecklingsfonden, Region Jämtland Härjedalen i samarbete med Samling Näringsliv och IUC.

 

Har du en idé om en person du skulle vilja lyssna till i Jemtopia? Någon som du tror kan inspirera och dela med sig av kunskap och insikter på vårt område. Hör av dig till oss!