Strategiska projekt

Strategiska projekt i Jämtland Härjedalen

– Koordinering och projektledning av strategiska innovationsdrivna projekt.

– Samverkan mellan akademi, offentlighet och näringsliv.

– Vägar till kapital för Forskning och Innovation (FoI).

Innovationsfinansiering för företag

– Matchning av FUI finansiering för innovativ produkt – och tjänsteutveckling.

– Stöd i innovationsprocesser.

– Matchning av kapital, kunskap och kontakter.

 

 

 

 

Stärk din förmåga att bedöma potential i företagets innovationer

Digitalt informationsmöte

LÄS OM
UTLYSNINGAR

Läs om entreprenörer, innovationer och finansiering

Trender & Tendenser

Projekthubbens  arbetar för ett ökat inflöde och en smart användning av innovations- och utvecklingsfinansiering till regionen från nationella och internationella finansieringsprogram i syfte att stärka konkurrenskraften för regionens företag och organisationer. Det handlar dels om ett ökat inflöde av direkt finansiering till länets företag för att stimulera interna FUI insatser samt finansiering till regionalt strategiska innovationsprojekt där näringsliv, akademi och offentlighet samverkar.

Utlysningar

Utlysning Jordbruksverket

Har du en innovationsidé kopplad till jordbruk-, trädgård eller rennäringen? I sådana fall har du

Artiklar

Surjämte mot Smartjämte!

Johan är innovatören i Ås som vill byta ut Surjämte mot Smartjämte Företagaren och innovatören