Strategiska projekt

Strategiska projekt i Jämtland Härjedalen

– Koordinering och projektledning av strategiska innovationsdrivna projekt.

– Samverkan mellan akademi, offentlighet och näringsliv.

– Vägar till kapital för Forskning och Innovation (FoI).

Innovationsstöd

– Matchning av FUI finansiering för innovativ produkt – och tjänsteutveckling.

– Stöd i innovationsprocesser.

– Matchning av kapital, kunskap och kontakter.

 

 

 

 

PEAK arbetar för ett ökat inflöde och en smart användning av innovations- och utvecklingsfinansiering till regionen från nationella och internationella finansieringsprogram. Direkt finansiering till länets företag för att stimulera interna FUI insatser samt finansiering till regionalt strategiska innovationsprojekt där näringsliv, akademi och offentlighet samverkar.

Utlysningar

Innovativa Startups

Innovativa Startups Nu finns möjlighet för startups med nyskapande produkter eller tjänster att söka upp

Grafen, framtidens material?

Grafen – framtidens material? SIO Grafen erbjuder innovationsmedel till företag som vill arbeta med kommersiell

Cirkulära affärsmodeller

Vill ni utveckla ert företag mot en cirkulär affärsmodell? Då kan stödet från EU-projektet C-voucher

Artiklar

Surjämte mot Smartjämte!

Johan är innovatören i Ås som vill byta ut Surjämte mot Smartjämte Företagaren och innovatören

Innovation Due Diligence

IDD (Innovation Due Diligence) är en modell utvecklad av LTU Business (Luleå Tekniska Universitets innovationsbolag) i syfte att snabbt, enkelt och