Artiklar

Surjämte mot Smartjämte!

Johan är innovatören i Ås som vill byta ut Surjämte mot Smartjämte Företagaren och innovatören

Innovation Due Diligence

IDD (Innovation Due Diligence) är en modell utvecklad av LTU Business (Luleå Tekniska Universitets innovationsbolag) i syfte att snabbt, enkelt och