Cirkulär ekonomi

RE:Source Cirkulär ekonomi och materialanvändning inom planetens gränser Har du idé med potential att bidra

Hållbar industri 2022

Främja svenskt deltagande i Horisont Europa: planeringsprojekt inom Hållbar industri 2022 Svensk industri har potential

Utlysning Jordbruksverket

Har du en innovationsidé kopplad till jordbruk-, trädgård eller rennäringen? I sådana fall har du