Digitalt samhällsbyggande

Digitalt samhällsbyggande i praktiken I utlysning 11 kan du söka medel för forsknings- och innovationsprojekt.

Cirkulär ekonomi

RE:Source Cirkulär ekonomi och materialanvändning inom planetens gränser Har du idé med potential att bidra

Hållbar industri 2022

Främja svenskt deltagande i Horisont Europa: planeringsprojekt inom Hållbar industri 2022 Svensk industri har potential