Framtidsspaning på Samverket

Samverket framtidsspaning Sju framtidsscenarier för Jämtland 2050 Gomorron Östersund Tegelmagasinet, eller på Zoom Onsdag 22 mars

Innovationsupphandling

Checkar för innovationsupphandling 2023 – hållbarhet, resiliens och säkerhet ANMÄLAN ÖPPNAR 28 februari och stänger

Skogsinnovatör

Innovationstävling – Är du en skogsinnovatör? ANMÄLAN ÖPPNAR MARS 2023. Skogsinnovatörer är en kreativ, digital

Innovationstävling

Innovationstävling 2023 – Kommunikation för alla. Alla ska kunna dra nytta av digitaliseringens möjligheter, oavsett funktionsförmåga.

Digitalt samhällsbyggande

Digitalt samhällsbyggande i praktiken I utlysning 11 kan du söka medel för forsknings- och innovationsprojekt.

Cirkulär ekonomi

RE:Source Cirkulär ekonomi och materialanvändning inom planetens gränser Har du idé med potential att bidra

Hållbar industri 2022

Främja svenskt deltagande i Horisont Europa: planeringsprojekt inom Hållbar industri 2022 Svensk industri har potential