Cirkulära affärsmodeller

Vill ni utveckla ert företag mot en cirkulär affärsmodell? Då kan stödet från EU-projektet C-voucher