Nya möjligheter till Innovationsfinansiering

Webinar 6 maj kl 13.00

Upp till 25 miljoner i stöd från Europeiska Innovationsrådet för att expandera innovationer på nya marknader

Per Harrie, rådgivare inom EUSME Support, förklarar hur stödet fungerar och hur de nya möjligheterna kring ansökningar ser ut.

Nya perioden för Europeiska Innovationsrådet är igång och de första EIC-utlysningarna har öppnat. Stödet innebär att enskilda företag kan söka upp till 2,5 miljoner euro med upp till 70% finansiering för att utveckla och expandera högeffektiva innovationer med potential att skapa nya marknader. Möjlighet finns även att få upp till 15 miljoner euro med EU-kommissionen som delägare. Per berättar även om vad vi kan vänta oss i nästa Eurostars-utlysning.

Per Harrie, EUSME Support

Här kan ditt företag söka internationella samarbetspartners

Sandra Festin, rådgivare inom Enterprise Europe Network EEN, berättar hur nätverket kan användas för att exempelvis hitta lämpliga partners till internationella ansökningar.

Sandra Festin, Enterprise Europe Network EEN

Program:

13:00 Introduktion

13:05 Presentation av de nya stöden inom EIC och Eurostars samt EUSME Support, Per Harrie, EUSME-support

13:40 EEN – Enterprise Europe Network och deras funktion för partnersök. Sandra Festin, EEN.

13:50 Frågor och avslut.


Tid: 6 maj kl 13-14

Plats: Teams enligt inbjudan

Frågor om eventet? 

 Kontakta lina.lif@peakinnovation.se

 

Webinariet arrangeras i ett samarbete mellan Peak Innovation och Regionalt Resurscenter