Finansiering av regionala strategiska projekt

Projekthubben koordinerar regionalt strategiska utmaningsdrivna innovationsprojekt som kräver en stark trippel-helixsamverkan. Ett stöd från idégenereringsfasen till konceptualiseringen, projektdesignen och framskrivande av projektansökningar till initiativen. Peak Inovation stöttar i matchningen med finansieringskällor och samarbetspartners samt kan vid behov även leda projekt.

Daniel Eurenius
Projektledare
Mobil: 070-332 58 49
E-mail: daniel.eurenius@peakinnovation.se

Projekt:

EU projektet dRural  – utvecklar ny marknadsplats för servicetjänster

Läs mer här

Stock image of a beautiful young woman studying a see through computer screen & contemplating.

Invest in Innovation – möjligheter till kapital för forskning och innovation

Läs mer här

Colleagues collaborating in design studio office