Finansiering av regionala strategiska projekt

Strategiskt Initiativ

Projekthubben koordinerar regionalt strategiska utmaningsdrivna innovationsprojekt som kräver en stark trippel-helixsamverkan.

Vi är ett stöd från idégenereringsfasen till konceptualiseringen, projektdesignen och framskrivande av projektansökningar till initiativen. Vi stöttar i matchningen med finansieringskällor och samarbetspartners samt kan vid behov även leda projekt.

Kontakt:

Daniel Eurenius
Projektledare
Mobil: 070-332 58 49
E-mail: daniel.eurenius@peakinnovation.se

Pågående initiativ: