Prospect

Alla som vill arbeta med en affärsidé/företagsidé är välkommen att kontakta oss på Inkubatorn. Här får du hjälp med de första viktiga stegen att validera potentialen och få konstruktiv feedback på ditt koncept och potentiella affärsidé. Boka ett första möte med någon av våra affärsrådgivare.

För dig som vill driva en innovation till kommersiell framgång:

  • Kunskap inom innovationsarbete, framgångsrikt entreprenörskap och bolagsbygge.
  • Grupprådgivning/coachning, men även enskilt. 
  • Workshops med ledande experter.
  • Förberedande process för PEAK Incubator.

De affärsidéer och bolag som kommit lite längre och som har en innovativ affärsidé med stor potential kan bli föremål för att bli antagen som ett av Inkubatorns tio bolag. 

Du kan också delta i något av våra evenemang med expertföreläsningar, soppluncher eller innovationstävlingar.

Välkommen!

Pelle Simonsson

Inkubatorledare
+46 (0)70-336 03 49
pelle.simonsson@peakinnovation.se

Linn Nilsson

Affärsutvecklare
+46 (0)702 655223
linn.nilsson@peakinnovation.se

Sofie Lundström

Affärsutvecklare
+46 (0)70-336 03 49
sofie.lundstrom@peakinnovation.se