Hållbar tillväxt och attraktionskraft genom innovation

Peak Innovations uppdrag är att stärka näringslivet och sysselsättningen genom att:

  • stimulera uppkomsten av nya företag
  • utveckla företag och organisationer som redan är igång
  • få företag, kapital och människor att flytta till Jämtlands län
Vi stimulerar till ett innovationsdrivet entreprenörskap, hjälper startups att växa och stöttar etablerade företag att utveckla nya värden, tjänster och produkter. Det gör vi genom att förenkla vägar till kunder, kunskap och kapital i samverkan med näringsliv, akademin och offentlig sektor. Vårt mål är att stärka länets konkurrens- och attraktionskraft och skapa en långsiktig hållbar tillväxt.
 

Det finns idag drygt 60 miljöer på olika platser i Sverige där näringsliv, forskning och det offentliga samhället samarbetar för att öka innovationskraften. Dessa miljöer kallas Science Parks eller Inkubatorer. Peak Innovation är en av de yngsta.

Peak Innovation arbetar med två verksamhetsområden. Inkubator/accelerator och projekthub. Inkubator/acceleratorverksamheten fokuserar på startups – utveckling av morgondagens innovativa företag.
 

Projekthubben fokuserar på att utveckla befintligt näringsliv genom ökat inflöde av innovation- och utvecklingsfinansiering för forskning/utveckling och innovationsprojekt (FUI).

Ägare 

Peak Innovation ägs av stiftelsen Zenit, Region Jämtland Härjedalen, Krokoms kommun, Åre kommun, Östersunds kommun och Samling Näringsliv.