ReSpin återvinner textil med ny innovativ teknik

Åsa Strandberg har över 30 års erfarenhet av textilindustrin, de senaste 14 som egen företagare. Med ett starkt miljöengagemang är hennes tydliga mål att göra textilier cirkulära. Nu har hon utvecklat en innovativ, mekanisk lösning för att återvinna textilier med fokus på bomull till nya fiber av så god kvalitet att det går att spinna ny tråd av. Den första lösningen i sitt slag.

– Det är en processlösning som förutom att den bidrar till en minskad miljöpåverkan också kan sänka kostnader, stimulera hållbarhet inom textilindustrin och skapa ett positivt varumärkesintryck baserat på miljömedvetenhet.

Efter 17 år på H&M valde Åsa att sluta. Hon menar att det var en fantastisk skola för att lära sig allt om produktutveckling och affärer, men som så många andra storföretag i världen har de en affärsmodell som bygger på obegränsade resurser. Det var svårt att förlika sig med hur textil inom mode, arbetskläder och inredning tillverkades utan hänsyn till miljön vilket också var anledningen till att hon avslutade sin anställning på H&M.

Forskningsprojekt blev starten

2010 tog Åsa steget och blev egen företagare med målet att hitta bra alternativ för att återvinna textil. Det fanns redan många kemiska initiativ, så hon fastnade i stället för den mekaniska återvinningen. Tillsammans med akademien och olika branscher, från väveri till bilindustrin, och med stöd från bland annat Vinnova.

Hon drev olika forskningsprojekt, varav de inledande projekten med Mittuniversitetet i Östersund handlade om design och produktutveckling. Hon blev varse att det inte spelar någon roll hur designen anpassas med detaljer som knappar och dragkedjor om inte grundråvaran förändras. Visionen om att förändra industri och konsumtionsbeteenden blev allt tydligare.

– Varför skulle textil inte kunna återvinnas på samma sätt som glas, aluminium och papper? Men det handlar inte bara om återvinning; det handlar lika mycket om att förstå hur textilernas olika fibrer påverkar naturen vid tillverkning.

Teknikutveckling med kluriga innovatörer

Teknikutvecklingen för mekanisk återvinning utvecklades under ett samarbete med Linköpings universitet. I projektet deltog en rad universitet bland annat Umeå, Luleå, Linköping och ett nära samarbete etablerades med Kerstin Johansen, idag professor i integrerad produkt- och produktionsutveckling vid Jönköping University.

– Utvecklingen av processmaskinen, som är ämnad för småskaligt bruk, skedde tillsammans med studenter, kluriga innovatörer och bilbyggare. Tanken är att den ska finnas i nära anslutning till råvaran där den förädlas, exempelvis på en sömnadsfabrik eller varför inte i ett köpcentrum?

Det finns flera utmaningar med mekanisk återvinning, men också stora fördelar. För att återvinningen ska bli så optimal som möjligt är det en fördel att textilen består av samma typ av textilfiber, det ställer krav på bra ingående material och god sortering. Samtidigt anses det vara den minst energikrävande och enklaste tekniken för återvinning.

– Vi ville hitta en lösning som gjorde det möjligt att ur det återvunna materialet skapa så långa fibrer som möjligt och med så bra kvalitet att de går att spinna tråd utan att tillföra juvenila fibrer. Det tog flera år av arbete, men det lyckades!

 

Startade bolag och sökte patent

 

Efter forskningsprojektets slut 2020 startade Åsa bolaget ReSpin för att vidareutveckla och tillsammans med investerare bygga upp ett bolag kring den nu patenterade processmetoden. Idag finns två produktutvecklingsteam och totalt 8–10 personer knutna till bolaget på konsultbasis. Inom kort kommer man att anställa folk.

– Nu pågår labbtester för att presentera ännu bättre resultat, där 100 procent av textilierna återvinns utan uppblandning av juvenila fibrer. Alltså fibrer som inte använts tidigare. Inom ett år siktar vi på att ha de första produkterna ute på marknaden. Både maskiner, men framför allt textila produkter som tagits fram med hjälp av vår teknik.

 

Åsa bekräftar att de fått mycket positiva svar från institutet som testar fibern. Hon räknar med fler bakslag på vägen, men med sitt driv och sin envishet är hon övertygad om att inget är omöjligt.

 

– Vi har flyt just nu, det känns fantastiskt.

 

Engagemanget är den röda tråden

 

Parallellt med företagandet och för att förstå mer om miljöpåverkan i olika stadier av textiltillverkningen, tog Åsa en master i Ekoteknik vid Mittuniversitetet 2022. I sin slutuppsats jämförde hon bomull och viskos. Något som stärkte hennes uppfattning om att återvinning av textil är bättre än att lägga stora resurser och energi på skogsnäringen för att sedan skövla och använda den värdefulla råvaran till kläder.

 

– Ekologisk bomull är en fantastisk produkt och ett mycket bättre alternativ för kläder. Låt träden stå och bidra till kolsänkor, biodiversitet och inte minst rekreation för oss och avverka bara för att använda till produkter som håller länge såsom hus och kvalitetsmöbler, kanske ska vi definiera även inredningsindustrin som slow use.

 

För att sprida kunskap och inspiration har Åsa även grundat den ideella föreningen och webbsidan ”TänkOm – kunskapskanalen för textil och dess påverkan på biologisk mångfald” (www.tank-om.se). Ett sätt att både samla kompetens och visa hur man kan tänka för att göra rätt val – inom branschen och som konsument.

 

Inkubatorbolag hos Peak Innovation

 

Under det senaste året har ReSpin varit en del av Peak Innovations inkubatorprogram. Ett upplägg med löpande individuell affärsrådgivning, coachning och nätverk för matchning mot såväl kunder som finansiärer.

 

–Jag har absolut haft nytta av programmet och är supertacksam för att jag landade hos Peak. För mig har det varit mycket personrelaterat, främst med min kontaktperson Linn Nilsson som gjort en strålande insats.

 

 

Text: Helena Bredberg, Grand North

Bild: Team Peak

Jag anmäler mig som medlem i Peaks nätverk för nyheter, event och nätverkande.