Biobaserade material, produkter och tjänster

Fram till 3 mars finns möjlighet att ansöka om finansiering för att arbeta med innovativa och nydanande frågor inom den biobaserade sektorn. Utlysningen riktar sig till tillverkare, leverantörer och användare av biobaserade material, produkter och tjänster.

Projekten ska vara mindre forsknings- och innovationsprojekt som syftar till att prova hypoteser, som sedan kan ligga till grund för mer omfattande projekt. Högst 500 000 kr kan sökas (högst 50 procent av stödberättigade kostnader). Projektgruppen ska bestå av minst två parter varav minst en är ett företag.

Syftet med utlysningen beskrivs som att ”stimulera ett högre risktagande och generera nya visionära idéer som har potential att väsentligt bidra till och dra nytta av övergången till en biobaserad ekonomi”.

För projekt som genomförts och slutrapporterats kommer en efterföljande möjlighet att söka steg 2 för att under längre tidsperiod få en större finansiering.

Utlysningen stänger 3 mars och projekt kan som tidigast starta 28 april.
Förväntad projekttid är ca 6 månader.

 

Om BioInnovation:

BioInnovation är en del av Vinnova, Formas och Energimyndigheten satsning på strategiska innovationsprogram i Sverige. Programmens syfte är att skapa förutsättningar för internationell konkurrenskraft och hållbara lösningar på globala samhällsutmaningar.

Behöver du stöd i ansökningsprocessen? 

Välkommen att kontakta oss på Peak Region och Invest in innovation där vi stöttar företag i Jämtland Härjedalen att söka resurser för innovation och utveckling. 

Lina Lif, projektledare Peak Region. E-post: lina.lif@peakregion.se

Text: Lina Lif

Foto: Unsplash Erik Binggeser

Jag anmäler mig som medlem i Peaks nätverk för nyheter, event och nätverkande.