Pågående projekt

Framtidens Innovationsekosystem

Jämtlands län präglas av en stark entreprenöriell anda men där vi har utmaningar med exempelvis låg innovationskapacitet och strukturella begränsningar. Detta påverkar länets förmåga att utvecklas och konkurrera. Det är därför en nödvändigt att utveckla samarbetsstrukturer och investeringar i forskning och innovation för att främja regionens innovationskapacitet och ekonomiska utveckling. Målet med denna förstudie är […]
Läs mer

Förstudien – Regional Förnyelse Jämtland Härjedalen

Denna förstudie syftar till att undersöka, tydliggöra och kartlägga förutsättningarna på systemnivå för hur utförarnivån i innovationsekosystemet i Jämtlands län kan arbeta för att utveckla färdigheter för smart specialisering. Vilka flaskhalsar och inlåsningseffekter som idag återfinns i våra stödjande system med utgångspunkt från våra geografiska förutsättningar. Förstudien ska kartlägga och ge en nulägesbild och strategi […]
Läs mer

Förstudie – Innovationsarena för Hållbar Energi i Jämtlands län

Denna förstudie syftar till att utveckla och framställa strategier för att undersöka, tydliggöra och kartlägga förutsättningarna att bygga en europeiska konkurrenskraftig innovationsarena för hållbar energi i Jämtland. Bakgrunden till förstudiens ansats är den position som Jämtland tagit inom både S3, marknadsföring och insatser för etableringar utifrån styrkeområdet Hållbar Energi.  Förstudiens resultat ska kunna ligga till […]
Läs mer

SOURCE

Peak Innovation tillsammans med Nasjonalparken Näringsshage, Oppdal Tröndelag driver projektet Ilsa. Projektet ska säkerställa och optimera införandet av processledningsmodeller för innovationsledning för att att stärka innovations-kapaciteten hos regionerna.
Läs mer

SEOS – sociala modeller för en snabbare energiomställning

SEOS – Sociala modeller för en snabbare energiomställning – är ett förberedelseprojekt inom Vinnovas, Energimyndighetens och Formas gemensamma satsning Impact Innovation. Projektet pågår under 8 månader. Syftet med förberedelseprojektet är att samla kunskap i ett brett perspektiv och definiera utmaningar i energiomställningen (missions) som uppstår i samarbeten och samexistens med de människor som blir påverkade.  Förprojektet ska definiera mål och modeller för kommande projekt inom området. Sociala modeller som kan påskynda energiomställningen.
Läs mer

Twin Peak – Circularity through Twin Transition

Projektet vill påskynda den gröna omställningen och digitaliseringen i näringslivet i Jämtland, vilket leder till ökad cirkularitet och hållbar tillväxt. Detta genom Twin Transition, kombinationen av grön omställning och digitalisering. Företag kopplas till finansiering, kunskap, internationalisering och strategiska samarbeten och når därmed nästa nivå i sitt arbete med cirkulär ekonomi.
Läs mer

ILSA – processledningsmodeller för innovationsledning

Peak Innovation tillsammans med Nasjonalparken Näringsshage, Oppdal Tröndelag driver projektet Ilsa. Projektet ska säkerställa och optimera införandet av processledningsmodeller för innovationsledning för att att stärka innovations-kapaciteten hos regionerna.
Läs mer

ReDriv – plattform och utveckling av regional ladd- och drivmedels-infrastruktur

Nationella projektet ReDriv arbetar för att främja utvecklingen och utbyggnad av infrastrukturen för laddstationer för elfordon och stationer för att tanka fossilfria drivmedel. Utbyggnad av denna infrastruktur är viktig för att transportsektorn ska nå klimatmålet på 70 procents minskning av utsläpp av växthusgaser till år 2030.
Läs mer

Snökyla

Snökyla är en förstudie med syfte att identifiera och räkna på lämpliga platser och användningsområden för snökyla i Östersunds kommun.
Läs mer

Invest in innovation – vägar till kapital för forskning och innovation

Inom projektet Invest in Innovation ska små och medelstora företag i Jämtland Härjedalen få ökad kunskap om vägar och möjligheter till kapital för Forskning och Utveckling (FoU) och Forskning och Innovation (FoI).
Läs mer

Peak Accelerator

Projektet syftar till att etablera en accelerator för startups i Åre för att stärka den regionala startupscenen med fokus på regionens styrkeområden och attrahera utomregionala bolag samt aktivera privat investeringskapital som en central effekt. Målet under projektet är att ta in 12 bolag per år som får delta i ett anpassat acceleratorprogram med 2-3 samlingar […]
Läs mer

Jag anmäler mig som medlem i Peaks nätverk för nyheter, event och nätverkande.