Utveckla din idé och ditt bolag

Peak Innovation Science Park är ett stöd för talanger som vi bygga företag på sina idéer, startups som vill växa, etablerade företag som vill skapa förnyelse. I ett nätverk av forskare, experter, finansiärer och coacher matchar vi med kunskap och kontakter. Här kan du ta del av seminarier, workshop, utvecklande och inspirerande möten

Förinkubator och Inkubator

Vill du bygga företag på en ny idé om nya produkter, tjänster eller processer som kan förändra världen? Vi hjälper dig att testa, verifiera och utveckla din ide. Vi hjälper dig till nästa steg på din resa med kunskap och nätverk.

 • Modeller och verktyg för att bygga ett framgångsrikt bolag
 • Utveckling och validering av affärskoncept, teambuilding, försäljning och marknadsföring
 • Stöd till finansiering
 • Etablering av en första marknad
 • Internationalisering

Vi hjälper ditt företag att framtidssäkra sin verksamhet

Är du ett etablerat företag och vill ta ett rejält kliv i den gröna omställningen, digitaliseringen och för en cirkulär ekonomi? 

 • Analys av företagets möjligheter till omställning inom hållbarhet, digitalisering och cirkularitet
 • Kunskapsseminarier och workshop för utveckling av cirkulära produkter, tjänster, processer
 • Matchning av nya samarbeten och partnerskap
 • Tillgång till forskning och testbäddar
 • Samverkan med Science Parks och inkubatorer i hela landet
 • Möjligheter till finansiering 

Kunskap för framtidens hållbara fritidshusområden

Vi stöttar företag i omställningen till ett hållbart byggande. Modeller och verktyg för planering och utveckling av småhus/fritidshus i känslig naturmiljö. Stödet riktar sig till arkitekter, konstruktörer, byggföretag, materialleverantörer, markentreprenörer, markägare, exploatörer m.fl.

Du har också möjlighet att vara en del eller ta del av pilotstudier av hållbara projekt i Sverige och Norge. Hör av dig till oss så berättar vi mer om vad som är på gång och dina möjligheter till stöd!

Business Innovation Day

Vill du bolla din idé med experter? Har ditt företag kört fast i ett problem och behöver nya infallsvinklar för att komma vidare? På Business Innovation Day får du konkret hjälp av forskare och experter som matchas med just din utmaning. 

Business Innovation Day arrangeras av Mittuniversitetet, Peak Innovation, Propell, Bron Innovation, RISE Research Institutes of Sweden och BizMaker.  Läs mer om dagen och anmäl din utmaning till nästa event.

Innovationsfinansiering

PEAK arbetar för ett ökat inflöde och en smart användning av innovations- och utvecklingsfinansiering till regionen från nationella och internationella finansieringsprogram. Har du ett behov av stöd vid finansiering av ett innovationsprojekt? Vi leder dig fram i djungeln av möjligheter

Peak i siffror

0

företag och organisationer som fått innovationsstöd genom Peak Innovation

0

miljoner i beviljade stödmedel till företag och organisationer för FoI/FoU

0

Innovationsevent för att stimulera till fler innovationsdrivna företag och organisationer

0

miljoner i beviljade finansieringsmedel till regionen för innovationsprojekt

Jag anmäler mig som medlem i Peaks nätverk för nyheter, event och nätverkande.