PEAKs visselblåsartjänst

PEAK Innovation strävar efter att upprätthålla ett öppet affärsklimat och en hög affärsetik. Vi arbetar ständigt för att bekämpa korruption och andra allvarliga oegentligheter som kan drabba enskilda personer eller PEAK Innovation som organisation negativt. En viktig del i det arbetet består i att tillhandahålla en rapporteringskanal där misstänkta oegentligheter kan anmälas på ett sätt som känns tryggt för den som anmäler.

Vår visselblåsartjänst tillhandahålls av en tredje part, WhistleB. Tjänsten är en krypterad webblösning och WhistleB sparar inte IP-adresser eller annan metadata. Du som rapporterar ett ärende kan vara anonym. Lösningen är inte avsedd att ersätta interna informations- och rapporteringskanaler, utan ska fungera som ett komplement till dessa.

Här hittar du vårt formulärLänken öppnas i nytt fönster där du anonymt kan lämna en anmälan gällande allvarliga oegentligheter.

FAQ: Här finns frågor och svar samlade om PEAK Innovations visselblåsartjänst.
Frågor och svarLänken öppnas i nytt fönster

Jag anmäler mig som medlem i Peaks nätverk för nyheter, event och nätverkande.