Drivkraft och arena för innovation

Peak Innovation ägs av stiftelsen Zenit, Region Jämtland Härjedalen, Krokoms kommun, Åre kommun, Östersunds kommun och Samling Näringsliv. Vårt uppdrag är att stimulera uppkomsten av nya företag, utveckla befintliga företag och organisationer med mål att stärka länets konkurrens- och attraktionskraft och skapa en långsiktig hållbar tillväxt för företag, kapital och människor.

Sveriges branschorganisation för inkubatorer och science parks

Peak Innovation är en del av SISP, Sveriges Inkubatorer och Science Parks – en branschförening och nätverk med ca 70 miljöer på olika platser i Sverige där näringsliv, forskning och det offentliga samhället samarbetar för att öka innovationskraften.

Hållbar energi – ett styrkeområde för regionen

Jämtland Härjedalen har en konkurrensfördel i tillgången till förnybar energi. Ett styrkeområde där Peak Innovation utvecklar ny kunskap och nya möjligheter. En tillgång som möjliggör för framtidens gröna industri, mobilitet och smarta städer men också en möjlighet för nya innovativa företag att växa och en möjlighet att skapa attraktionskraft för investeringar, etableringar och talanger till regionen.  

Startup- och projektarena

Peak stöttar nya och etablerade innovationsdrivna företag med potential och vilja att växa. Tio företag får varje år möjligheten att delta i Peaks Startup-program där erfarna affärsrådgivare coachar och matchar bolagen med affärsrådgivare, experter, erfarna mentorer och finansiärer.

Peaks projektarena fokuserar på att utveckla Jämtland Härjedalens näringsliv genom att samordna regionens innovationsarbete, utveckla möjligheter, kunskap och erfarenheter genom nationella och internationella nätverk, driva innovationsprojekt där företag akademi och offentlig verksamhet samverkar.

Jag anmäler mig som medlem i Peaks nätverk för nyheter, event och nätverkande.