Möt oss på Peak Innovation Science Park

Vi är en arena för innovation, företagsutveckling och utvecklingsprojekt. Här delar vi kunskap och möjligheter med näringsliv, akademi, forskning och samhälle för att påskynda omställningen till en hållbar regional tillväxt. Peak Innovation är en del av SISP – Sveriges Inkubatorer och Science Parks – en branschförening och nätverk med ca 70 miljöer på olika platser i Sverige.  innovations

Projektarena​

Inom regionens utpekade strategiska utvecklingsområden stöttar Peak Innovation med att identifiera, utveckla och samordna utmaningsdrivna innovationsprojekt där näringsliv, akademi och offentlig verksamhet samverkar. 

Inom utvecklingsområdet hållbar energi driver Peak idag projekt som syftar till att påskynda energiomställningen, skapa möjligheter till framtidens gröna industri, tillväxt i företag och attraktionskraft för investeringar, etableringar och talanger till regionen. 

Invest in innovation skapar vägar för regionens företag till forskning och innovation

Projektet har syftat till att öka kunskapen hos företag möjligheter till kapital och resurser för FoU och FoI och att stärka innovationssystemet i Jämtland Härjedalen. Över 150 företag har deltagit i aktiviteter som bidragit till fördjupat stöd, forskningsstöd och finansiering av Fou/FoI.

Pågående projekt

SOURCE projektfakta

Peak Innovation tillsammans med Nasjonalparken Näringsshage, Oppdal Tröndelag driver projektet Ilsa. Projektet ska säkerställa och optimera införandet av processledningsmodeller för innovationsledning för att att stärka innovations-kapaciteten hos regionerna.

Läs mer »

Regional Innovationsmotor​ ​

Vår region är beroende av nationella och internationella samarbeten och kunskapsutbyte för att nå internationell konkurrenskraft. Därför är Peak är en del i att samordna framtida struktur för regionens innovationsarbete och utveckling av möjligheter, kunskap och erfarenheter genom nationella och internationella nätverk. 

Peak Innovation matchar företag och organisationer med möjligheter till nationella och internationella samarbeten och samverkansprojekt.

 

Projekfinansiering

PEAK arbetar för ett ökat inflöde och en smart användning av innovations- och utvecklingsfinansiering till regionen från nationella och internationella finansieringsprogram. Direkt finansiering till länets företag för att stimulera interna FUI insatser samt finansiering till regionalt strategiska innovationsprojekt där näringsliv, akademi och offentlighet samverkar. Har du ett behov av stöd vid finansiering av ett innovationsprojekt? Hör av dig till oss så berättar vi mer om möjligheter.

Peak i siffror

0

företag och organisationer som fått innovationsstöd genom Peak Innovation

0

miljoner i beviljade stödmedel till företag och organisationer för FoI/FoU

0

Innovationsevent för att stimulera till fler innovationsdrivna företag och organisationer

0

miljoner i beviljade finansieringsmedel till regionen för innovationsprojekt

Jag anmäler mig som medlem i Peaks nätverk för nyheter, event och nätverkande.