Samverkansorganisationer

Regionala

Almi/Almi Invest

Companion

Grönt Center

IUC Z-Group

Kommuner i Jämtlands län

Mittuniversitetet

Nyföretagarcentrum

Region Jämtland Härjedalen

Samling Näringsliv

Nationella 

Business Sweden

Chalmers tekniska Högskola

Energimyndigheten

IGNITE

iHubs Sweden

Industrifonden

Interreg

Kungliga Tekniska Högskolan

Luleå Tekniska Universitet

Regeringskansliet

RISE

SISP

Stockholms Universitet

Textilhögskolan Borås

Tillväxtverket

Umeå Universitet

Vinnova

Internationella 

dRural

EOG/SOG

Nordic Innovation House

North Sweden Office

NTNU

PRI S3

SINTEF

TINC Silicon Valley

Jag anmäler mig som medlem i Peaks nätverk för nyheter, event och nätverkande.