Tips på utlysningar, tävlingar och andra händelser

Utlysning FMV

Innovationsprogram Tech Day FMV Nu finns en unik möjlighet att ta del av FMV:s och Försvarsmaktens Militära innovationsprogram. FMV TechDay söker efter idéer till teknisk innovation inom området hållbar utveckling tänkta för den civila marknaden, som i framtiden kan bidra till det svenska försvarets operativa förmåga. Företag som vill presentera sina idéer till innovativa tekniska […]
Läs mer

Utlysning energimyndigheten

Verifiering av innovationer med kund​ Är ni ett litet eller medelstort företag som har en innovation med affärsfokus och potential att bidra till ett hållbart energisystem? Nu kan ni söka finansiering hos energimyndigheten för att testa eller verifiera en ny produkt, lösning eller tjänst tillsammans med kund. Sista dag för ansökan 2023-11-06 23:59 Utlysningen för verifiering […]
Läs mer

Innovationsupphandling

Checkar för innovationsupphandling 2023 – hållbarhet, resiliens och säkerhet ANMÄLAN ÖPPNAR 28 februari och stänger 4 april 2023. Vinnovas utlysning riktar sig till upphandlande organisationer som i samband med innovationsupphandling har behov av extern kompetens. Bidraget kan även bekosta tillgång till extern infrastruktur för att testa, verifiera och validera nya lösningar. Projekten ska främja utveckling […]
Läs mer

Skogsinnovatör

Innovationstävling – Är du en skogsinnovatör? ANMÄLAN ÖPPNAR MARS 2023. Skogsinnovatörer är en kreativ, digital tävling för årskurs 7 och 8, där deltagarna tävlar mot varandra för att försöka att lösa olika samhällsutmaningar med skogen som resurs. Ett samarbete mellan Mittuniversitetet, Skogen i skolan och Technichus.  Om Skogsinnovatörerna Skogsinnovatörerna är ett kreativt ämnesintegrerat arbete där […]
Läs mer

Innovationstävling

Innovationstävling 2023 – Kommunikation för alla. Alla ska kunna dra nytta av digitaliseringens möjligheter, oavsett funktionsförmåga. Sedan 2010 anordnar PTS Post- och telestyrelsen, innovationstävlingar för att bidra till att smarta idéer blir verklighet och förbättrar vardagen för många. Din idé kan få finansiering på upp till tre miljoner kronor.  PTS söker innovativa lösningar som ökar tillgängligheten […]
Läs mer

Digitalt samhällsbyggande

Digitalt samhällsbyggande i praktiken I utlysning 11 kan du söka medel för forsknings- och innovationsprojekt. Projekten ska bidrar till ett mer resurseffektivt och hållbart samhällsbyggande. Välkommen att komma in med projektförslag till utlysningen ”Digitalt samhällsbyggande i praktiken”. Det är den 11 utlysningen inom det strategiska innovationsprogrammet Smart Built Environment. Vad kan du söka för? Sök […]
Läs mer

Nationell infodag om Urbact IV

Nationell infodag om Urbact IV Tid: 14 november kl 10.00 – 14.00 Plats: Västgötagatan 5, Stockholm eller digitalt Anmäl senast: 9 november 2022 Vill din kommun bli mer hållbar och hitta lösning på en utmaning? Då är du välkommen till infodag för kommande utlysning från Urbact den 14 november. URBACT är det europeiska samarbetsprogrammet för utbyte […]
Läs mer

IOT för innovativ samhällsnytta

IoT för innovativ samhällsnytta IoT Sverige vill bidra till en utveckling där potentialen i sakernas internet tillvaratas i offentlig sektor. IoT Sverige vill få kommuner och regioner att i samverkan med företag, forsknings- och innovationsaktörer samt civilsamhället, utveckla och öka sin förmåga att använda IoT-lösningar och IoT-data. Tre övergripande teman I år fokuserar man särskilt […]
Läs mer

Smart Built Environment – Innovationsidén!

Finansiering för utveckling av ett hållbart samhällsbyggande – Smart Built Environment Sök finansiering för att utveckla idéer som kan leda till innovationer, eller testa tidigare utvecklade idéer inför implementering och/eller uppskalning i daglig verksamhet. Du kan söka maximalt 300 000 kronor. Minst 50 procent samfinansiering krävs och projekten kan som längst vara 1 år. Syftet […]
Läs mer

Cirkulär ekonomi

RE:Source Cirkulär ekonomi och materialanvändning inom planetens gränser Har du idé med potential att bidra till mer hållbar resursanvändning och en mer cirkulär ekonomi? Då finns nu möjlighet att söka upp till 8 miljoner kronor i projektstöd från Energimyndigheten. Utlysningen riktar sig till projekt som vill utveckla ekonomiskt gångbara lösningar som bidrar till mer hållbar […]
Läs mer

Pilot och demonstrationsprojekt för energi- och klimatomställning

Större pilot och demonstrationsprojekt för energi- och klimatomställning Du som har en innovativ lösning, produkt eller tjänst, som tar sikte på omställning av energisystemen, är välkommen att söka stöd för större pilot- eller demonstrationsprojekt hos Energimyndigheten. Sista dag för inlämning av skiss: 2022-02-03 Sista dag för ansökan: 2022-04-05 Pilotprojekt och demonstrationer för omställning kan få […]
Läs mer

Hållbar industri 2022

Främja svenskt deltagande i Horisont Europa: planeringsprojekt inom Hållbar industri 2022 Svensk industri har potential att leda omställningen till ett hållbart samhälle, både inom och utanför landets gränser. Vinnova vill stärka svenska aktörers möjligheter att delta i Horisont Europas utlysningar inom hållbar industri. Med denna utlysning vill Vinnova finansiera planeringsprojekt för svenska aktörer så att […]
Läs mer

Jag anmäler mig som medlem i Peaks nätverk för nyheter, event och nätverkande.