Rapporter

Hur möter vi en av vår tids viktigaste utmaningar? Projektet ReDriv är en samlad insats som ger oss en viktig nyckel till en snabbare klimatomställning.

Fossilfritt Sverige startades på initiativ av regeringen 2015, med syftet att driva på en av de viktigaste frågorna för vår framtid – att Sverige ska bli ett av världens första, fossilfria välfärdsländer. I det här arbetet samlar vi företag, kommuner, regioner och organisationer som är nödvändiga för att för att driva utvecklingen framåt.

Projektet ReDriv 2023 Peak Innovation

Författare: Katta JanssonGrafisk. Form: Niklas Hellström

 

Hur innovationskraftigt är Jämtlands Län?

Denna pm är beställd av Peak Innovation och har genomförts inom ramen för projektet Invest in innovation 2023.

Syftet har varit att diskutera funktionaliteten i det jämtländska innovationssystemet. Utgångspunkten för diskussionen har varit upplevelsen av att Jämtlands län rankas måttligt eller begränsat ”innovativt” i olika mätningar av svenska regionala innovationssystem samtidigt som upplevelsen är att det i länet startar många nya och innovativa företag.

Författare Göran Hallin, WSP

Utförd av WSP Sverige AB på uppdrag av Peak innovation AB

Slutrapport förstudie SOURCE Interreg Sverige-Norge 2022

Sustainable development of housing for recreational use 

SOURCE har som mål å identifisere og eksemplifisere hvordan fritidsboligutvikling i større grad kan være et virkemiddel for å forbedre natur og lokalsamfunn.

Slutrapport Förstudie – Digitala affärsmodeller för E-handel

Under våren och hösten 2022 har Peak Innovation genomfört en förstudie med syftat till att öka förståelsen för hur regionens företag upplever sin egen situation när det kommer till att möta kunder och driva försäljning digitalt.

Utifrån den utökade nulägesförståelsen har en färdplan arbetats fram som övergripande redogör för insatser som behövs för att möta adresserade behov och stötta utvecklingen av fortsatt livskraftiga verksamheter i regionen.

Författare Petra Colleen, PEAK Innovation Hanna Morén, PEAK Innovation

Färdplan för grön vätgas i Jämtlands län

Färdplanen är en argumentation till varför en del av den kapacitet för produktion av grön vätgas som pekas ut EU-kommissionens vätgasstrategi ska lokaliseras till Jämtlands län. Färdplanen bidrar även till den nationella vätgasstrategi som utformas i regi av Fossilfritt Sverige under hösten 2020 för lansering under vårvintern 2021. 

Författare Linnea Karlsson, projektledare, Peak Innovation

Jag anmäler mig som medlem i Peaks nätverk för nyheter, event och nätverkande.