Finansieringsguiden

Guide till innovations-finansiering för företag i Jämtland Härjedalen 2023

Syftet med denna guide över finansieringslandskapet är att ge en tydligare bild över några av de olika bidrag som företag kan söka från olika finansiärer. Guiden är en översikt av möjligheter och vägar till finansiering och en handfast (guidande) manual för företag att använda. Guiden uppdateras löpande.

Finansiärer, projektmedel och lån

Regionala, nationella och inom EU

Tips och råd för finansiering

Generella råd vid ansökningar

Technology Readiness Level (TRL)

Teknisk mognadsgrad

En del av projektet Invest in Innovation

Guiden är finansierad av Region J/H och Tillväxtverket inom ramen för ERUF och som genom aktiviteter och insatser verkar för att stärka konkurrenskraften för regionens företag. Projektet har involverat över 150 regionala företag med målet att öka kunskap om vägar och möjligheter till kapital för Forskning och Utveckling (FoU) och ”Forskning och Innovation (FoI).

För mer information kontakta:

Olle Källström. Projektmedarbetare, olle.kallstrom@peakinnovation.se

 

Jag anmäler mig som medlem i Peaks nätverk för nyheter, event och nätverkande.