PEAK Innovation upphandlar rådgivare till accelerator-programmet i Åre

PEAK Innovation upphandlar rådgivare till accelerator-programmet i Åre

Peak Innovation AB upphandlar leverantörer av rådgivning till acceleratorprogrammet i Åre.

Vi söker rådgivare med kompetens inom marknadsföring och försäljning eller internationell tillväxt eller finansiering och kapitalanskaffning eller företagsledning och entreprenörskap eller tillverkning i industriell skala.

Programmet omfattar tre till fyra träffar i Åre och flertalet digitala workshops och möten. Träffar i Åre kan komma att ställas om till digitala workshops om omvärldsläget kräver detta. Vid behov bör leverantörer till PEAK Accelerator därför har god digital kompetens, tillgång till teknik av hög kvalitet och erfarenhet av att leverera digitala workshops.

Underlag för upphandling

 

PEAK Innovation

PEAK Innovation finansieras av näringslivet och offentlig sektor i syfte att utveckla regionens innovationskraft och skapa hållbar tillväxt. Övergripande jobbar vi för att säkerställa att fler etablerade företag utvecklar framgångsskapande innovationsarbete och för etablering av fler framgångsrika startup-bolag.
 
Inom PEAK Innovation jobbar ett 15-tal affärsutvecklare, projekt och processledare utifrån Östersund och Åre med att stötta företag och startups med kompetens, kapital och kontakter till kunder. PEAK Innovation är också ledande i ett antal strategiska projekt i samarbete med akademi, näringsliv och offentlig sektor.
 
En viktig del i vårt arbete i att sprida kunskap om vad innovationsarbete innebär, inspirera entreprenörer, företagare, tjänstemän, forskare, affärsänglar och investerare till framgångsskapande samarbete.

innovationscheckar

Innovationscheckar för små och medelstora företag

 

PEAK Innovation fördelar tillsammans med SISP-nätverket ut innovationscheckar till små och medelstora företag. Checkarna har initierats av myndigheten Vinnova för att stärka företagens innovationsförmåga och konkurrenskraft.

En innovationscheck används för att stärka ditt bolags innovationsförmåga och därmed konkurrenskraft. Checkarna bekostar extern kompetens inom tre olika områden: affärsutveckling, infrastruktur och immateriella tillgångar (IP). Upp till takbeloppet finns det möjlighet att kombinera insatser av olika checktyper, till exempel att först nyttja en infrastrukturcheck och därefter en affärsutvecklingscheck såvida de avser samma projekt i företaget.

Mer information om hur processen ser ut och hur du söker kommer under våren 2022.

Du kan läsa mer om innovationscheckarna på SISP:s hemsida. 

Vid frågor, kontakta jenny.nylund@peakinnovation.se

 

BOOT CAMP

Varmt välkommen till PEAK Inkubatorns Boot Camp 20-21 oktober i Hus U

Vår övertygelse är att en start-up snabbt behöver få grundläggande insikter till sitt bolagsbyggande och det kommer också vara huvud-tänk i vårt Boot Camp. Vi vill därför ge er en snabb översikt över vad vi på PEAK Inkubator identifierat som avgörande för att lyckas. På basis av er input/utvärdering ser vi till att erbjuda fördjupningar inom önskade områden under det kommande året.

Inför vår träff 20-21 oktober vill vi att ni förbereder en 4 min pitch som förutom en presentation av ert bolag även innehåller era förväntningar på Inkubatorn, samt vad ni primärt önskar hjälp med från oss. Ni får använda bilder och HDMI-uppkoppling finns

Vi vill att ni tar med dator och bekantar er med Miro (om ni inte redan gjort det) som vi kommer att arbeta i (375) How to Navigate Around A Miro Board – YouTube. Ni behöver även ha Zoom installerat på er dator.

Utöver Boot Campen 20-21 oktober kommer vi även erbjuda pitchträning med Sveriges pitch-drottning – Jenny Lindblad. (1) LinkedIn Dessa kommer att erbjudas: 2/11, 9/11 och 17/11 så håll dessa datum obokade. Vi ber att få återkomma med detaljer inom kort.

Vi ser fram emot att äntligen få träffa er!

Linn, Sofie & Pelle

Program

Onsdag 20 oktober

08.15-09.45 Välkommen till PEAK Incubator 

09.45-10.00 Kaffe & macka

10.00-10.30 Metod – Lean startup
Pelle Simonson, PEAK Incubator

10.30-12.30 Design Thinking, Sustainability and Business development
Fredrik Forsman SVID, Chef Näringsliv och Industri.
Info om Miro (375)
How to Navigate Around A Miro Board – YouTube. 

12.30-13.30 Lunch

13.30-14.30 Att utveckla ett effektivt sälj
Björn Salomonsson, säljcoach

14.30-15.30 Success case – Marsblade
Per Mårs, Founder & Inventor

15.30-15.45 Fika

15.45-17.00 Hur bygger du ett framgångsrikt Team
Erik Malm, management consultant, Frösökompaniet

17.00-18.30 Enkel middag Hus U

Torsdag 21 oktober

08.30-09.00 Kaffe och macka

09.00-10.30 Kapitalanskaffning
Mats Håkansson, Investment Manager ALMI Invest

10.30–11.00 Så får du en date med investerare
Lars Ekström, VD Peak Innovation

11.00-11.30 Paus med lunchprepp

11.30-13.00 Lunch och pitchträning
Jenny Lindblad, International pitchcoach

Linkedin Presentation
Join Zoom Meeting

13.00-13.15 Kaffe

13.15-14.15 Affärsidén gör inte jobbet – det handlar om dig!  
Anette Tandberg, certifierad coach

14.15-14.30 Paus

14.30-15.30 Att bygga varumärke
Pelle Rumert, Peak Innovation

15.30-16.30 Avslut, summering och utvärdering

Anmälan

Vänligen anmäl dig + dina teammedarbetare senast den 15/10.

Anmäl eventuella allergier eller specialkost till: kerstin.dahlberg@peakinnovation.se

Varmt Välkommen!

Peak Innovation söker senior expert inom offentlig finansiering

PEAK Innovation söker:

 

Senior expert inom offentlig finansiering

Peak Innovation söker nu en senior expert till vår projekthub för omgående anställning.

Peak Innovation driver innovationskraften i Jämtland/Härjedalen. Vi har två huvudsakliga verksamheter, dels vår startup-verksamhet och dels vår projekthubb.

I startup-verksamheten driver vi Peak Inkubator och Peak Accelerator, med 10 bolag i respektive verksamhet. I vår projekthubb har vi ett uppdrag att stödja etablerade företag med kompetens inom innovation samt att stötta med att söka finansiering till innovationsarbetet. I projekthubben driver vi även större innovationsfrämjande projekt för regionens näringsliv.

 

Vi söker dig som har:

  • Goda kontaktytor mot Jämtlands Härjedalens näringsliv samt förståelse för näringslivets utmaningar och behov.
  • Kunskap kring offentlig finansiering och ansökningsprocesser. Erfarenhet av projektfinansiering från exempelvis EU (gärna COSME, Eureka), Vinnova, Energimyndigheten och Tillväxtverket.
  • Kunskap kring affärsutveckling och innovation.
  • Kunskap om tillvägagångssätt för samverkan mellan näringslivet och forskning.
  • Ett tydligt intresse av att bidra till utveckling av regionens näringsliv.

 

Arbetsuppgifter:

  • Stötta enskilda företag med att hitta och söka lämpliga finansieringslösningar för sina innovations- och utvecklingsprojekt.
  • Bevaka nationella och internationella utlysningar, sortera och bedöma relevans för olika aktörer i Jämtland Härjedalens näringsliv. Aktivt hjälpa företag att vara med och konkurrera om dessa medel.
  • Klustra och samordna olika behov som är gemensamma för flera företag och utifrån det processleda mot finansieringslösningar för samverkans- och/eller forskningsprojekt.

Som person är du följsam, ”hands on”, arbetar effektivt, självständigt och tar egna initiativ. Du är resultat- och lösningsorienterad, tillmötesgående och van att kommunicera både med företag och myndigheter.

Anställningen är visstidsanställning, omfattning och tillträde efter överenskommelse.

Kontakta Lina Lif lina.lif@peakinnovation.se för mer information om tjänsten.

 

Ansökan:

Ansök genom att skicka in ditt CV och personligt brev till jobbansokan@peakinnovation.se.

Ansök senast 29 april (tjänsten kan dock komma att tillsättas tidigare).

dRural – nästa generations smarta plattform för servicetjänster

Nästa generations smarta plattform för servicetjänster utvecklas med stöd av Peak Innovation.

EU-projektet dRural ska utveckla, implementera och utvärdera en digital lösning – i form av en marknadsplats för servicetjänster, allt från hälso-sjukvård, till RUT och transporttjänster. Projektet genomförs i fyra europeiska regioner, varav Jämtland Härjedalen är en.

– Det handlar om att utveckla tillgänglighet till ett stort och kvalitativt serviceutbud för morgondagens människor som väljer att bo i livsbejakande miljöer, säger Daniel Eurenius, projektledare på Peak Innovation.

– Att leva i glesa strukturer ska göras än mer attraktivt med ny teknik. Nya tillgängliga tjänster som förenklar vår vardag, nya hållbara värden som förstärker vår livskvalitet.

Servicetjänster inom t ex hälso-sjukvård, lärande och utbildning, fritid och upplevelser, transporter och kommunikation, framtidens energi och hållbarhet.

Flera andra regionala aktörer deltar i projektet för att skapa en så bred helhetslösning som möjligt, däribland Region Jämtland Härjedalen, Krokoms kommun, Jämtkraft, Torsta AB, samt Mittuniversitetet. Krokoms kommun är utsedd som testområde i Jämtland Härjedalen.

dRural bidrar också till att nya och befintliga tjänsteleverantörer kan etablera sig på marknadsplatsen. PEAK Innovations roll i projektet är att stimulera till innovationskraft, stötta lokala entreprenörer för utveckling och anpassning till plattformen och inte minst samordna resultat med testområden i Kroatien, Spanien och Nederländerna.

– Ett av målen med projektet är att marknadsplatsen ska vara kommersiellt entreprenörsdriven. Om modellen blir framgångsrik finns alla möjligheter att växa på andra marknader i Europa och övriga världen, säger Daniel Eurenius.

Projektet ska pågå under 2021–2024 med en total budget på ca 150 miljoner kronor, varav 19,7 miljoner kronor är avsatta för länet.

För mer information kontakta:

Daniel Eurenius
projektledare
daniel.eurenius@peakinnovation.se
+46 (0)70- 332 58 49

Vi samlar oss under namnet Peak Innovation

Vi samlar vi oss under namnet Peak Innovation

Tidigare Peak Region och Peak Region Science Park samlar sig nu under namnet Peak Innovation. Vår hemsideadress är www.peakinnovation.se. Här hittar du alla kontakter till oss som jobbar på Peak Innovation.

Peak Innovation

Vårt mål är att stärka länets konkurrens- och attraktionskraft och skapa en långsiktig hållbar tillväxt. Det gör vi genom att stimulera till ett innovationsdrivet entreprenörskap, hjälper startups att växa och stöttar etablerade företag att utveckla nya värden, tjänster och produkter.

Peak Innovation ägs av stiftelsen Zenit, Region Jämtland Härjedalen,
Krokoms kommun, Åre kommun, Östersunds kommun och Samling Näringsliv.

Ny vd för Peak Innovation

Ny vd för Peak Innovation

Lars Ekström har utsetts till ny vd för Peak Innovation. Han efterträder Mikael Jonsson som lämnar Peak Innovation för posten som vd för Destination Östersund. Lars tillträder tjänsten den första mars 2021.

Lars kommer närmast från rollen som investeringsdirektör vid Inlandsinnovation AB, Östersund, där han ansvarat för nyinvesteringsverksamheten, kapitalinhämtningar och investeringar i portföljbolag. Stort fokus har varit på värdeskapande aktiviteter för entreprenörer i bolag såsom utveckling av strategier, personal, styrelsearbete, digitalisering och finansiering.

Bakom sig har han en lång erfarenhet av att jobba med entreprenörsledda bolag från olika finansiella riskkapitalbolag, bland annat sex år på Verdane Capital med ansvar för investeringsprocesser och genomförande av ett stort antal investeringar och aktivt ägande som ledamot i ett flertal portföljbolag.

Under hösten har Lars via rollen som ordförande, bistått ett tidigare Peak Innovation inkubatorbolag, Streamify med säte i Östersund. Streamify har en börsnotering och kapitalanskaffning där bolaget noterades på Spotlight 25 januari 2021.

– Peak Innovation utvecklar en organisation och samverkan med näringsliv, akademin och offentlig sektor för att stimulera ett innovationsdrivet entreprenörskap och stötta etablerade företag att utveckla nya värden, tjänster och produkter. Vi är mycket stolta över att vi nu knutit till oss Lars Ekström som tillsammans med en stark organisation fortsätter utveckla innovationskraften i regionen, säger Marie Fossum Strannegård, styrelseordförande för Peak Innovation.

Lars Ekström har sina rötter i Bomsund sex mil öster om Östersund. Efter gymnasiet på Wargentinskolan sökte sig Lars till studier i USA och England. Lars har en akademisk bakgrund som undervattensingenjör med utbildning vid Florida Atlantic University, University College of London och en doktorsgrad inom kompositmaterial vid University of Cambridge.

– Att få vara en del i Peak Innovation och förverkliga nya ägardirektiv och visioner ska bli en spännande resa. Peak Innovation har mycket kompetent personal med ett brinnande intresse för att utveckla regionen både via inkubatorverksamheten, där Pelle Simonsson gjort ett strålande jobb under flera år, och projekthubben med spännande projekt såsom Snörik och Färdplan Vätgas. Att vara en del i nya initiativ och samarbeten som bryter ny mark för regionen och dess entreprenörer blir verkligen roligt, säger Lars Ekström.