Design för energieffektiv vardag – 20 miljoner utlyses från Energimyndigheten

Utvecklar ni lösningar som kan påskynda omställningen till ett mer energi- och resurseffektivt samhälle? Energimyndigheten utlyser nu 20 miljoner till projekt som skapar förutsättningar för en mer energieffektiv vardag.  

Energimyndigheten har ett öppet erbjudande om finansiering till projekt inom programmet Design för energieffektiv vardag. Företag, offentlig sektor, universitet och övriga aktörer som anknyter till området välkomnas att ansöka om medel som kan skapa förändringar på både individ- och samhällsnivå.  

Projektansökningar som berör följande områden välkomnas särskilt:  

  • Hur designprocessen och produktutveckling kan användas för att skapa mer resurseffektiva produkter och tjänster med hänsyn till hela livscykeln. 
  • Hur verksamheter kan ställa om sina affärsmodeller till att bli mer resurseffektiva och cirkulära. 
  • Hur goda vanor, affärsmodeller och beteenden kan utvecklas, bibehållas och stärkas samtidigt som energisystemet och samhället ställs om.

Utlysningen är öppen för alla branscher, men Energimyndigheten välkomnar särskilt projekt inom sektorn handel och konsumtion, vilket anknyter till den specifika sektorstrategin för det området.  

Exempel på aktiviteter som man kan söka stöd för är utveckling av nya energismarta tjänster eller affärsmodeller, bygga upp kunskap, främja kommersialisering av framtagna tjänster samt demonstrationsprojekt. 

Utlysningen omfattar 20 miljoner kronor och är öppen för ansökningar fram till och med den 10 september 2020. Läs mer om utlysningen via länken nedan. På länken finns även möjlighet att se ett informationswebbinarium om utlysningen. 

För den som söker partners eller vill diskutera kring utlysningen eller programmet finns även en öppen LinkedIn-grupp.

Behöver du stöd i ansökningsprocessen? 

Välkommen att kontakta oss på Peak Region och Invest in innovation där vi stöttar företag i Jämtland Härjedalen att söka resurser för innovation och utveckling! 

Daniel Eurenius. Peak Region. E-post: daniel.eurenius@peakregionsciencepark.se

 

Text: Lina Lif

Foto: Jonas Bilberg, Bredda Bilden

Jag anmäler mig som medlem i Peaks nätverk för nyheter, event och nätverkande.