E-handel med innovativa affärsmodeller

Förstudien är genomförd 30 september 2022.
Här finns slutrapporten som pdf för nedladdning 

Projektet som ska öka konkurrenskraften inom e-handel med innovativa affärsmodeller för företag i Jämtland/Härjedalen.

Öppnar möjligheter för regionens e-handel

Peak Innovation har beviljats projektmedel för att genomföra en förstudie inom nya digitala affärsmodeller för e-handel. Förstudien pågår fram till 30 september 2022. 

Projektets primära målgrupp är små och medelstora företag i Jämtlands län som har behov att höja sin digitala mognad inom e-handel via B2C och B2B. Projektet syftar till att undersöka företagens digitala affärsmodeller för handel och dess behov.

Det saknas idag en övergripande bild av företagens behov och situation när det kommer till e-handel. För att bygga kapacitet i länet krävs underlag, kunskap och statistik. Företagens behov ser olika ut i olika delar av länet, men också utifrån bransch, storlek, digitaliseringsnivå och ekonomisk situation.   

– Det finns företag som aldrig sysslat med e-handel, men även många som redan nu kommit långt och har sin huvudsakliga försäljning online och är redo för innovation och nya angreppssätt i den digitala transformationen. Denna analys kommer att lägga basen för en färdplan att främja regionens företag inom e-handel och att höja sin digitala mognad och färdighet genom att accelerera den digitala omställningen och skapa en konkurrenskraftig e-handel som samtidigt bidrar till positiva effekter på klimat och hälsa, menar Petra Colleen, Peak Innovation

Ska leda till nya affärer 

Färdplanens ambition ska vara att lägga grunden för att bygga den kapacitet som ger Jämtland/Härjedalen möjlighet att ligga i framkant i Europa vad gäller innovativa affärsmodeller för e-handel hos små och medelstora företag. Förstudien kommer till detta tillföra inspiration för företagen att öka sin kunskap om digitalisering och e-handel för att på ett innovativt sätt kunna anpassa sin affärsmodell med ett mål om att behålla existerande kunder, attrahera nya kunder regionalt, nationellt och internationellt samt skapa nya affärsmöjligheter och behålla sin fysiska närvaro och öka antalet arbetsplatser. 

Projektet finansieras av React-EU och Region Jämtland Härjedalen och har en tydlig koppling till Jämtland Härjedalens program för Smart Specialisering 2021-2027 inom framför allt området digitalisering samt bidrar den till EUs Gröna Giv.   

– Projektet kommer att möjliggöra nya digitala affärer i framtiden för våra företag, säger Lars Ekström, vd Peak Innovation


 

Har du frågor kring projektet kontakta:

Petra Colleen
Projektledare
petra.colleen@peakinnovation.se

Jag anmäler mig som medlem i Peaks nätverk för nyheter, event och nätverkande.