Eurostars

Vill ni samarbeta med aktörer i andra länder för att utveckla processer, produkter eller tjänster? I december 2020 öppnar Eurostars, det största internationella finansieringsprogrammet för små och medelstora företag som vill komma åt internationell kunskap, samarbeten och möjligheter att testa nya marknader.

Eurostars är ett delprogram inom Eureka, som är ett program med syftet att stärka den europeiska industrins konkurrenskraft på världsmarknaden och skapa samarbeten mellan företag och forskare i de deltagande länderna. Programmet finansierar marknadsnära projekt för utveckling av nya produkter, tjänster och processer.

I programmet kan högst 5 miljoner kronor sökas med 50% kostnadstäckning för små och medelstora företag. Företagets nettoomsättning eller eget kapital ska motsvara minst hälften av den sökta summan. Enligt Eurostars hemsida har programmet hittills en beviljandegrad på 29% av sina ansökningar.

Inom Eurostars krävs minst två partners från de olika Eureka-länderna. Partnerskapet kan byggas med små och medelstora företag, universitet eller forskningsinstitut, men ett företag måste vara projektledare. Organisationer i andra länder som inte deltar i Eureka-programmet kan också delta, så länge det finns två andra deltagare från Eurekaländerna.

Förutom själva finansieringen medför ett beviljande inom Eurostars plats i deras internationella nätverk med företag, forskningsinstitut och universietet, samt tillgång till experter.

 

För extra stöd kring Eurostarsprogrammet samarbetar vi med EUSME-support och European Enterprise Network.

 

Behöver du stöd i ansökningsprocessen? 

Välkommen att kontakta oss på Peak Region och Invest in innovation där vi stöttar företag i Jämtland Härjedalen att söka resurser för innovation och utveckling. 

Lina Lif. Peak Region. E-post: lina.lif@peakregion.se

Text: Lina Lif

Foto: Getty Images, Unsplash 

Jag anmäler mig som medlem i Peaks nätverk för nyheter, event och nätverkande.