Lansering av Drivmedla

11 september 15.00-19.00

Välkommen till lanseringen av Drivmedla, ett nytt verktyg som visar var både befintliga och planerade laddstationer och tankstationer med fossilfria bränslen finns i Sverige. Måndagen 11 september visar vi hur verktyget fungerar, samtalar med nyckelaktörer i projektet och om hur vi ökar tempot i omställningen till fossilfria transporter.

– Det här kan bli en kioskvältare för Sveriges klimatomställning av trafiken. Idag finns en stor osäkerhet gällande var man kan ladda sitt fordon eller tanka fossilfritt, både nu och i framtiden. Det riskerar att fördröja omställningen hos många privatpersoner, företag och andra aktörer. Nu löser vi det problemet! Dessutom kommer alla aktörer som vill sätta upp laddstolpar få en överblick var behoven finns. Drivmedla har stor potential att både snabba på elektrifieringen och underlätta för alla som vill tanka fossilfritt, säger Svante Axelsson, nationell samordnare, Fossilfritt Sverige.

Med Drivmedla kan du både se var laddstationer och tankstationer med fossilfria bränslen finns tillgängliga idag, och vilka utbyggnadsplaner som finns för framtiden. Tidigare har den som velat få en överblick behövt leta på många olika plattformar. Dessutom erbjuder Drivmedla en samarbetsfunktion med målet att förenkla för aktörer att samverka och planera sin omställning till fossilfria transporter. Tjänsten är kostnadsfri och öppen för alla att använda.

Plats: Mäster Samuelsgatan 56, Stockholm (ta hissarna på vänster sida, till vån 3)

Jag anmäler mig som medlem i Peaks nätverk för nyheter, event och nätverkande.