Lundstams skapar nya affärsmöjligheter genom robotisering och AI-teknik

21 mars 11.45-13.30. Campus Östersund - Hus U

Välkommen till en spanarlunch med fokus på hållbara och cirkulära affärsmodeller för att bygga framtidens konkurrenskraft.

Linus Theorell, Miljö- och teknikchef på Lundstams Återvinning, berättar om hur företaget utvecklar nya möjligheter till hållbara affärer genom digitalisering och robotisering.

– På senare år har vårt utvecklingsarbete framför allt handlat om att minimera mängden avfall som går till förbränning samt att hitta nya sätt att återvinna avfallet på. För att lyckas ta detta stora kliv i avfallstrappan krävs en helt annan teknik än den vi tidigare har använt.

Under 2018 investerade Lundstams i en ny anläggning med sensorer, datorer och robotar för sortering och separering av avfall. I augusti 2019 togs den i drift. Tidigare gick cirka 80–90 procent av verksamhetsavfallet till förbränning – en dyr process som inte är speciellt miljövänlig. Med den nya robotanläggningen går det att mer effektivt sortera ut olika materialfraktioner för både återvinning och återanvändning.

Linus berättar om deras resa med att undersöka förutsättningar för beslut om investering och fram till att anläggningen nu är på plats. Hur processen såg ut, vilka de stora utmaningarna var och erfarenheter på vägen.

Linus har en examen från Mittuniversitets utbildning inom miljöteknik och rekryterades av Lundstams genom programmet KTP, Knowledge Transfer Partnership, ett samarbete mellan IUC Z-Group och Mittuniversitetet. Kurt Scherl från IUC Z-group deltar och berättar mer om KTP.

Ta del av presentationen här.

Program

11:45 Lunchen är serverad!

12:00 Välkommen till Peak Innovation Science Park och IUC Z-group

12:10 Linus Theorell, Lundstams och Kurt Scherl, IUC Z-group

13:00 Frågor och vidare samtal

13:30 Avslut

 

Anmäl dig här

Antalet platser är begränsade

Spanarlunchen anordnas i samarbete med IUC Z-group och är en del av projektet Twin Peak

Kontakt och frågor:

Katarina Olsen
katarina.olsen@peakinnovation.se
Projektmedarbetare
Katarina Olsen

Jag anmäler mig som medlem i Peaks nätverk för nyheter, event och nätverkande.