Vad är Twin Transition? Och vilka innovationsprojekt pågår just nu i Jämtland?

15 november 11.45-14.00. Hus U Campus Östersund

I Jämtland sker just nu en stor satsning på Twin Transition, kombinationen mellan grön omställning och digitalisering. Men vad innebär det, och vilka möjligheter finns? I Jämtland pågår också en mängd andra stora strategiska satsningar i form av projekt. Vilka projekt pågår och hur kan vi dra nytta av varandra?

Program 15 november

11:45 Lunch och registrering

12:00 Hej och välkommen till Peak Innovation Science Park

12:15 Vad är Twin Transition? Daniel Dersén, VP Growth, Internetstiftelsen

12:30 Vilka innovationsprojekt pågår i Jämtland? Ett 20-tal projekt presenteras!

13:40 Hur får vi till en bättre samverkan inom innovationsprojekt i Jämtland?

14:00 Avslut

Projekt som kommer att presenteras:

1 Visit Lofsdalen Lofsdalsfjällens turistnäring
2 Förstudie industriell symbios i Härjedalen för cirkulär ekonomi Härjedalens kommun
3 Fossilfria besöksmål och destinationer Region Jämtland Härjedalen
4 Bättre besöksnäring – Datadriven och hållbar utveckling Destination Östersund AB
5 SamRus 2 STIFTELSEN GAALTIJE
6 Förnybart 2030 – För ökad produktion och användning av förnybara drivmedel i Mellersta Norrland Region Jämtland Härjedalen
7 DIGIT – Hållbar Digital Transformation Mittuniversitetet
8 CommSec IUC Z-group
9 Skogsprogram Jämtland Härjedalen LÄNSSTYRELSEN I JÄMTLAND
10 Trade Midsweden Handelskammaren Mittsverige
11 Förstudie – Regional förnyelse Jämtlands län Peak Innovation Science Park
12 SOURCE Peak Innovation Science Park
13 Twin Peak Peak Innovation Science Park
14 Airborne monitoring of water quality in remote regions (AMORE) Mittuniversitetet
15 Förstudie – Grön regional förnyelse Torsta AB
16 Förstudie – Stärkta färdigheter för smart specialisering inom socialt och kooperativt företagande Coompanion Jämtland
17 Förstudie – Industriell regional förnyelse Jämtlands län IUC Z-Group AB
18 Rätt och effektiv kompetens RJH
19 Inkörsport Härjedalen Svegs Företags- och Utvecklingsförening

 

Anmälan

Anmälan stängd

Antalet platser är begränsade

Spanarlunchen är en del av projektet Twin Peak

Kontakt och frågor:

Jenny Nulund
Projektchef Science Park
Jenny Nylund

Jag anmäler mig som medlem i Peaks nätverk för nyheter, event och nätverkande.