Finansiering för kompetens och samverkan inom AI

Har ni behov av att ta in AI-kompetens i ert bolag under en period? Hos Vinnova finns möjlighet att ansöka om finansiering för personrörlighet i syfte att skapa samverkan och öka kunskapen om AI.

Vinnovas erbjudande innefattar utbyte av kompetens mellan Sverige och Brasilien, Frankrike, Kanada, Tyskland samt USA. Två typer av individrörlighet finansieras:

  1. En svensk organisation kan ansöka om finansiering för att ge en anställd möjlighet att arbeta på en organisation i ovan nämnda länder, för att stärka hens AI-kompetens inom ett visst område.
  2. En svensk organisation kan ansöka om finansiering för att bjuda in en AI-expert från länderna ovan att komma till organisationen i Sverige och arbeta i deras AI-verksamhet.

Den definition av AI som utlysningen utgår ifrån är en maskins förmåga att imitera intelligent mänskligt beteende och tillämpning av tekniker som idag typiskt inkluderas i begreppet, till exempel maskin- eller djupinlärning. Artificiell intelligens betecknar också det område av vetenskap och teknik som syftar till att studera, förstå och utveckla datorer och programvara med intelligent beteende.

Om bidraget ska täcka kostnader hos en svensk organisation för att anlita en person från ett av de utpekade länderna ska personen ha expertkunskap om AI, till exempel en doktorsexamen inom AI eller annan dokumenterad expertkunskap som är viktig för projektet.

Varje projekt kan få upp till 500 000 kr i stöd (bidraget utgör max 50%). Kostnader som kan täckas är exempelvis lön, resa och boende för den inbjudna/anställda experten. Erbjudandet är öppet för svenska företag, offentliga organisationer och forskningsorganisationer. ”Utbytet” ska pågå under minst en månad och högst sex månader och kan spridas ut under en 12-månadsperiod.

 

Utlysningen har flera ansökningsperioder – i år återstår följande deadlines:

31 maj   |   30 juni   |   30 juli   |   30 september

Behöver du stöd i ansökningsprocessen? 

Välkommen att kontakta oss på Peak Innovation och Invest in innovation där vi stöttar företag i Jämtland Härjedalen att söka resurser för innovation och utveckling! 

 

Lina Lif

Peak Innovation

lina.lif@peakinnovation.se

Mobiltelefon: +46 (0)70-650 51 86

 

 

Olle Källström


Peak Innovation

olle.kallstrom@peakinnovation.se

Mobiltelefon: +46(0)70 267 90 09

 

 

Foto: Gettyimages

Jag anmäler mig som medlem i Peaks nätverk för nyheter, event och nätverkande.