Finansiering för sysselsättning och tillväxt i Mellersta Norrland

Har ni idéer som kan leda till projekt där sysselsättning och tillväxt är centralt? Nu finns det möjlighet att söka finansiering från EU:s regionalfond i Jämtlands län.
  • Utlysningen är också öppen för ansökan om förstärkning i redan pågående regionalfondsprojekt i programområdet Mellersta Norrland. 
  • Utlysningen är inte öppen för förstudier.
  • Det är viktigt att kontakta handläggare på Tillväxtverket i ett tidigt skede i planeringen av er ansökan.

Vem kan söka? Företag, myndigheter, universitet, högskolor, landsting, kommuner, föreningar, innovationsstödjande aktörer. Branschövergripande organisationer och civila samhället.

Sista inlämningsdatum är 30:e november 2021.

För mer info om utlysningen kontakta Tillväxtverket:

https://tillvaxtverket.se/vara-tjanster/utlysningar/utlysningar/2021-10-26-sok-finansiering-for-sysselsattning-och-tillvaxt-i-mellersta-norrland.html

Jenny Nylund

Peak Innovation

jenny.nylund@peakinnovation.se

Mobiltelefon: +46(0)70 234 66 10

 

 

Olle Källström


Peak Innovation

olle.kallstrom@peakinnovation.se

Mobiltelefon: +46(0)70 267 90 09

 

 

Foto: Gettyimages

Jag anmäler mig som medlem i Peaks nätverk för nyheter, event och nätverkande.