Finansiering inom lättviktsteknologi

Vill ni utveckla en lösning inom ett område som relaterar till lättviktsteknologi? Programmet SIP LIGHTer erbjuder företag att i samverkan med andra aktörer söka finansiering för både genomförbarhetsstudier och forsknings- och innovationsprojekt. 

Det strategiska innovationsprogrammet SIP LIGHTer är en satsning som arbetar med att utveckla lättvikt som ett av Sveriges styrkeområden. Till lättvikt inräknas utveckling av material, konstruktioner och tillverkningsprocesser som tillsammans leder till lättare produkter. Det kan exempelvis handla om materialbyte från metall till komposit, smarta konstruktioner som kräver färre komponenter eller optimering som ger bättre materialfördelning. Att utveckla lättare produkter med ett livscykelperspektiv är en viktig väg till minskat resursbehov och högre energieffektivitet. Programmet finansieras av Vinnova, Energimyndigheten och Formas. 

–   Det är bra att vi är med och bevakar de strategiska innovationsprogrammen. Det kan finnas intressanta finansieringsmöjligheter för Jämtlands företag att ta del av, säger Peter Vomacka, verksamhetsledare Samling Näringsliv. 

SIP LIGHTer utlyser totalt 20 miljoner kronor till projekt som genererar kunskap i form av nya lösningar, nya metoder, nya demonstratorer och ny kompetens inom alla områden där lättvikt är av intresse. Utlysningen är öppen för konsortier där minst två av projektparterna är företag som själva äger behovet. Övriga deltagare kan vara institut, universitet, högskolor, offentliga aktörer eller andra juridiska personer med verksamhet i Sverige. Alla projekt måste utgå från konkreta industriella behov.

För genomförandeprojekten är den maximala bidragsnivån 80 % och för FoI-projekt 50% av stödberättigade kostnader. Sista ansökningsdag är 15 oktober.

 

Text: Lina Lif

Photo by Robert Haverly and Daiga Ellaby on Unsplash

Behöver du stöd i ansökningsprocessen? 

Välkommen att kontakta oss på Peak Region och Invest in innovation där vi stöttar företag i Jämtland Härjedalen att söka resurser för innovation och utveckling! 

Daniel Eurenius. Peak Region. E-post: daniel.eurenius@peakregionsciencepark.se

Jag anmäler mig som medlem i Peaks nätverk för nyheter, event och nätverkande.