Finansieringspaletten 

Datum och tid: 16 mars, klockan 09.00–11.40

Plats: ZOOM länk

Kostnad: Kostnadsfritt

PEAK Innovation och Regionalt ResursCenter bjuder in dig och ditt företag till en förmiddag om innovations- och utvecklingsfinansiering. En palett av stöd som presenteras av bl a Region Jämtland Härjedalen, Region Västernorrland, Länsstyrelsen, Leader, Jordbruksverket, Vinnova och Energimyndigheten.  

Seminariet är indelat i tre akter:

 • Regionala finansieringsmöjligheter – riktade företagsstöd för specifika insatser
 • Konkurrensutsatta nationella stöd och EU-stöd – Innovationsfinansiering, start-ups, företagsstöd
 • Horizon Europe – Internationella samarbetsprojekt och möjligheter för små och medelstora företag

Du får också veta mer hur du kan hitta och söka finansiering, vilka supportfunktioner som finns och vilka aktörer som kan hjälpa till. 

Program

08:30 Förmingel

08:55 Inledning moderator teknikinstruktioner

09:00 Hej och välkommen

09:00 Akt 1 – Lokala och regionala pengar

 • Region Jämtland Härjedalen och Region Västernorrland
 • Leader
 • Länsstyrelsen Västernorrland och Jämtland/Härjedalen
 • Almi

PAUS

09.50 Akt 2 -Nationella medel

 • Jordbruksverket – innovationsstöd
 • Vinnova- nationella stöd, innovativa startups

PAUS 

10.30 Akt 3 – Stora internationella pengar

 • Horizon Europe för SME
 • Vinnova – Horizon Europe i Sverige
 • EEN och EUSME
 • Energimyndigheten

11:40 Avslutning

Välkommen att delta på de delar som du är intresserad av!

PEAK Innovation och Regionalt ResursCenter arbetar tillsammans för att stärka regionens företag och deras konkurrenskraft. Vårt uppdrag är att möjliggöra för företag och organisationer att söka finansiering för sina utvecklingsidéer. 

Jenny Nylund

Peak Innovation

jenny.nylund@peakinnovation.se

Mobiltelefon: +46(0)70 234 66 10

 

 

Presentationer från Finansieringspaletten

 

Regionen

Leader

Länstyrelsen

Almi

Jordbruksverket

Vinnova- nationella stöd

Energimyndigheten

Horizon Europe för SME

Vinnova – Horizon Europe

EUSME

EEN

Jag anmäler mig som medlem i Peaks nätverk för nyheter, event och nätverkande.