Grafen – framtidens material?

SIO Grafen erbjuder innovationsmedel till företag som vill arbeta med kommersiell tillämpning med grafen. Projekten ska möta företagens behov genom materialutveckling av grafen eller andra tvådimensionella material.

 

SIO Grafen är ett av Sveriges strategiska innovationsprogram vars uppdrag är att ta framtidens material från labbet till industrin. Programmet arbetar för att svenska företag ska bli världsledande på att utveckla och använda grafen.

Fram till 1 december 2020 finns möjlighet att ansöka om finansiering för samverkansprojekt som handlar om hur grafen och andra tvådimensionella material förbättrar materialegenskaper eller funktioner. Projekten ska koppla till någon av styrkeområdena bioteknik, elektronik, energi, komposit, tillverkning eller ytbeläggning. Samverkansprojekten kan vara i form av genomförbarhetsstudie, forsknings- och innovationsprojekt, eller innovations- och demonstrationsprojekt. Beroende på projektform kan SIO Grafen medfinansiera med 300 000 kr – 4 000 000 kr (maximalt 50 procent av projektets kostnader).

Utlysningen är öppen för företag, institut, universitet och högskolor eller andra juridiska personer. Projekten ska utveckla tillämpningar av grafen som företagen i projektgruppen efterfrågar.

Projekten ska bidra till arbetet mot hållbar utveckling i Agenda 2030. Exempel på bidrag från tidigare projekt inom SIO Grafen är förbättrad resurseffektivitet genom att förlänga produkters livslängd, ökad energieffektivitet genom bättre batterier och att bekämpa smittsamma sjukdomar genom att skapa antibakteriella ytor.

Behöver du stöd i ansökningsprocessen? 

Välkommen att kontakta oss på Peak Region och Invest in innovation där vi stöttar företag i Jämtland Härjedalen att söka resurser för innovation och utveckling! 

Daniel Eurenius. Peak Region. E-post: daniel.eurenius@peakregionsciencepark.se

Text: Lina Lif

Foto: Ricky Berrelleza on Unsplash

 

 

Jag anmäler mig som medlem i Peaks nätverk för nyheter, event och nätverkande.