Jämtland Beyond Tomorrow

Möjligheten till att bo och leva i Jämtland Härjedalen vilar på vad vi tillsammans kan skapa för framtiden. Ett attraktivt och konkurrenskraftigt  näringsliv som ger oss utvecklande jobb, goda möjligheter till vård och omsorg, skola och dagis, bra kommunikationer och möjligheter till ett rikt kultur- och friluftsliv. Att bygga för kommande generationer handlar om hur vi tar tillvara de tillgångar vi har och vår förmåga att utveckla nya värden som stärker vår konkurrenskraft nationellt och internationellt. Nya hållbara produkter, tjänster, upplevelser och processer som svarar mot efterfrågan i de stora globala utmaningarna.

Innovation för accelererad energiomställning

Vår region har en stor konkurrensfördel i tillgången på fossilfri energi. Därför är det ett av Regionens utvecklingsområden och ett fokusområde för Peak Innovation. Våra geografiska förutsättningar ger kraftfulla forsar som länge bidragit till att förse Sverige med förnybar och driftsäker el.

Produktionen av förnybar energi har vuxit ordentligt med gynnsamma förhållanden för vindkraften. I Östersund finns länets första solcellspark som när den invigdes 2021 var en av Sveriges största.

Våra skogar är en dessutom en värdefull resurs –med goda förutsättningar för framställning av biobaserade material, hållbara drivmedel och värmeenergi.

Läs mer här om Regionens  energi och klimatstrategi

Har du en idé som kan förändra världen?

Har du en idé om hur vi kan skapa en hållbar framtid, en ide som bidrar till energiomställningen, en idé att bygga företag på – hör av dig till oss för ett första möte! Vi hjälper att utveckla din idé och stöttar med kontakter och kunskap på din tillväxtresa.

Innovation – Powered by Jämtkaft

Jämtkraft är Peak Innovations energipartner för att utveckla innovationskraften i regionen, för att stärka näringslivets konkurrenskraft  och påskynda energiomställningen. 

Tillsammans med Jämtkraft bygger vi samarbeten med andra relevanta forsknings, kunskaps- och innovationsnoder utanför regionen, driver strategiska innovationsprojekt och sprider kunskap genom workshops och event.

Jag anmäler mig som medlem i Peaks nätverk för nyheter, event och nätverkande.