Jämtland Beyond Tomorrow

Möjligheten till att bo och leva i Jämtland Härjedalen vilar på vad vi tillsammans kan skapa för framtiden. Ett attraktivt och konkurrenskraftigt  näringsliv som ger oss utvecklande jobb, goda möjligheter till vård och omsorg, skola och dagis, bra kommunikationer och möjligheter till ett rikt kultur- och friluftsliv. Att bygga för kommande generationer handlar om hur vi tar tillvara de tillgångar vi har och vår förmåga att utveckla nya värden som stärker vår konkurrenskraft nationellt och internationellt. Nya hållbara produkter, tjänster, upplevelser och processer som svarar mot efterfrågan i de stora globala utmaningarna.

Innovation för accelererad grön omställning och konkurrenskraft

Vår tillgång till fossilfri energi är attraktiv för elintensiva industrier och företag. Här vill vi stimulera till etableringar, framväxten av nya innovativa företag och möjligheter för våra befintliga företag i Jämtland Härjedalen att ställa om till hållbara cirkulära affärsmodeller.

Tillsammans med Jämtkraft och Region Jämtland Härjedalen bygger vi samarbeten för en kraftsamling inom hållbar energi, med relevanta forsknings, kunskaps- och innovationsnoder.

Vi driver strategiska innovationsprojekt för att stimulera fler företag och sprider kunskap genom workshops och event för att påskynda omställningen och bygga för konkurrenskraft.

Hur kan ditt företag ställa om och
bygga nya hållbara kundvärden?

Hör av dig till oss för ett första möte så berättar vi mer.

Jag anmäler mig som medlem i Peaks nätverk för nyheter, event och nätverkande.