Hållbarhetsutbildning för dig som stöttar näringslivet i Jämtland

Jobbar du med att utveckla näringslivet och stötta företag i Jämtland? 

Vill du bli vassare på att stödja och accelerera företagens klimatarbete, gröna omställningen och anpassningen till kommande lagkrav? 

Välkommen på utbildning och workshop på tema klimat och hållbar affärsutveckling. Vi bjuder vi in dig som arbetar med att utveckla regionens företag och näringsliv till två kompetens- och inspirationsdagar

Del I: 10 juni 10.00-15.30

Del II: 18 juni 10.00-15.30 

Observera att detta är en utbildning som genomförs genom fysiskt deltagande på plats i Östersund. 

Vi går igenom omvärldskrav och drivkrafter och vad ett framgångsrikt arbete med klimat, hållbar affärsutveckling och framtidssäkring handlar om, samt diskuterar utmaningar och lösningar utifrån konkreta case. 

Du får en introduktion till de ökade lagkraven inom ramen för Eus gröna giv, såsom CSRD, ESPR, CSDD CountEmissions och digitala produktpass. Målet är att du ska få verktyg att guida företag i sitt hållbarhetsarbete.

Dagarna genomförs inom ramen för Peak Innovation Science Parks projekt Twin Peak, i samarbete med Jämtlands Omställningsarena.

Deltagandet är kostnadsfritt men anmälan är bindande.
Sista anmälningsdag är den 16 maj. 

OBS! Begränsat antal platser.

 Vid frågor, kontakta: Jenny Nylund jenny.nylund@peakinnovation.se

Anmälan

Jag anmäler mig som medlem i Peaks nätverk för nyheter, event och nätverkande.