pia_grafstroem_H8B8776

Pia-Maria Hauschild, HeartBalance

En lösning som kan ge oss bättre hälsa

Österrikiska Pia-Maria Hauschild är affärsutvecklare, och hon kom till Sverige och Åre under coronapandemin med sin affärsidé HeartBalance från hemlandet.

Den går ut på att identifiera både fysisk och psykisk ohälsa, som till exempel utbrändhet, depression och hjärt- kärlsjukdom, till och med innan symtomen ens märks.

– Vårt förebyggande hälsostyrnings-system hjälper dig att optimera din hälsa, genom hela livet, säger Pia-Maria Hauschild.

Programmet finns i en app, och hela idén är utformad med hjälp av forskning utifrån det salutogena perspektivet, vilket helt enkelt betyder att man har fokus på hälsa – i motsats till det gängse medicinska synsättet, som mest fokuserar på sjukdom. Forskningen som ligger till grund för metoden utförs på Institute for Salutology, som är beläget vid Sigmund Freud Privat Universität i Wien, där Pia-Maria också arbetar.

I Åre ska Pia-Maria ta hand om den nordiska marknaden. Målgruppen är såväl patienter inom vården som företag och deras medarbetare, men även privatpersoner som vill förbättra sin hälsa.

– Vi vill ändra paradigmen från sjukdomsfokus till friskhetsfokus. Institute for Salutology har jobbat i 20 år med forskning kring det som bidrar till hälsa; som till exempel god sömn, bra mat och rörelse. Utifrån deras underlag har vi kunnat fastställa en perfekt hälsonivå, säger Pia-Maria.

Och det är här som appen kommer in. HeartBalance-analysen mäter det autonoma nervsystemet via en bärbar EKG-mätare, som fästs runt bröstkorgen i upp till 24 timmar.

Baserat på resultatet får bäraren en personlig hälsorekommendation. Genom att göra mätningar och uppföljningar kontinuerligt genom hela livet, kan HeartBalance ge en god helhetsbild av en individs allmäntillstånd.

– Vi kan se en trend som visar var du är på väg hälsomässigt, vilket är oerhört viktigt då utbrändhet och depression är så vanligt i västvärlden. Det här kan bli ett viktigt verktyg, inte minst för företag som vill ta hand om sina anställda och ta reda på om de ligger i riskzonen för ohälsa. Det påverkar inte bara individen positivt, utan också hela företagets lönsamhet, om man får ett verktyg som kan stötta det friska.

Med HeartBalance vill Pia-Maria ge tillbaka den kontrollen till individen. Men för att nå ut på marknaden med sina produkter krävs fortfarande finansiering och resurser, vilket är företagets stora utmaning just nu.

– Idag kan vi förutse sjukdom redan innan du känner av symtomen. Det är starten på ett hälsosamt och välmående liv för alla, och något som vi verkligen vill uppnå med HeartBalance, avslutar Pia-Maria.

Läs mer på www.heartbalance.se

Text och bild: Trampolin PR

HeartBalance är ett av startup-bolagen i Peak Incubator 23/24. Vill du veta mer om vårat erbjudande och hur vi stöttar startup på sin tillväxtresa – kontakta någon av våra affärsrådgivare eller läs mer här.

Jag anmäler mig som medlem i Peaks nätverk för nyheter, event och nätverkande.