Hur kan jag skydda min produkt, tjänst eller mitt företag?

Att skydda sin produkt tjänst eller företag kan vara ett viktigt värde för ditt företag för att  t ex säkra ett teknikförsprång och underlätta för investeringar i bolaget och framtida tillväxt. Men det är inte ett självklart beslut. Det är förknippat med kostnader att registrera ett skydd, bevaka och bestrida. Ett patent offentliggör dessutom ofta tekniken vilket kan vara rätt eller en utmaning i ditt bolags utveckling.
 
Det finns fyra immateriella rättigheter: upphovsrätt, patent, varumärkesskydd och designskydd. Upphovsrätten uppstår automatiskt när du skapar ett verk. De övriga tre kan du skydda hos oss på Patent- och registreringsverket, PRV.
 
Patent

Nya tekniska lösningar går att skydda med patent som ger ett skydd upp till  20 år. Det finns kriterier som måste uppfyllas för att erhålla skydd, såsom:

  • Nyhet: Idén måste vara nyskapande och inte ha presenterats tidigare.
  • Uppfinningshöjd: Det måste finnas en kreativ skillnad från tidigare känd teknik.
  • Industriell tillämpbarhet: Uppfinningen bör kunna användas i industriella sammanhang.
  • Särskiljningsförmåga: Varumärket bör kunna skilja dina varor eller tjänster från andras.
  • Särprägel: En design måste vara tillräckligt distinkt för att vara värd skydd.
  • Verkshöjd: För upphovsrättsskydd måste verket nå en viss nivå av originalitet.
  •  
 
Design
Om din innovation eller uppfinning inte uppfyller kraven för ett patent kan du överväga att skydda dess design. En designregistrering skyddar utseendet på en produkt men inte dess funktion. Om den inte heller uppfyller designkraven kan du samarbeta med erfarna varumärkesbyggare för att skapa ett varumärke som kan registreras enligt kraven.
 
 
Varumärke
Om den inte heller uppfyller designkraven kan du samarbeta med erfarna varumärkesbyggare för att skapa ett varumärke som kan registreras enligt kraven. Ett varumärke definieras som ett kännetecken för en produkt eller t ex tjänst. Det kan vara ett ord, en symbol, ett ljud eller en färg.
 
 
När vi vill skydda en idé, tänker vi ofta på patent, design och varumärkesskydd. Men faktum är att idéer och koncept i sig inte kan skyddas genom registrering. Det innebär dock inte att du måste vara försvarslös mot potentiella efterföljare. Det finns alltid möjligheter att vidta försiktighetsåtgärder och hålla de värdefulla idéerna hemliga för dem du inte vill ska få tillgång till dem. Att etablera och skydda företagshemligheter utgör ofta ett effektivt sätt att skydda dina idéer.

 

Vill du veta mer om hur du kan tänka i ditt bolag kring patent eller andra skydd för din verksamhet så hör av dig till oss så berättar vi mer eller matchar dig med rätt kompetens.
 

Jag anmäler mig som medlem i Peaks nätverk för nyheter, event och nätverkande.