Hushåll­ningssäll­skapets Agtech Challenge

För dig som vill förverkliga en innovation inom lantbruk, trädgårdsodling eller rennäring finns nu möjlighet att bilda ett team och delta i en innovationstävling. Resultaten ska bidra till lönsamhet och hållbarhet för svenska företag.  

Hushållningssällskapets Agtech Challenge är en tävling med syfte att stimulera innovation och digital utveckling för att öka lönsamhet och hållbarhet för Sveriges företag inom lantbruk, trädgårdsodling och rennäring. Tävlingen anordnas av Hushållningssällskapet som har flera partners: Handelsbanken Skog och Lantbruk, Lantmännen, Dataväxt och ATL/Lantmannen. I prispotten ligger 150 000 kr i första pris, 50 000 kr i andra pris och 25 000 kr i tredje pris plus finansiellt stöd för konceptutveckling, tillgång till nätverk samt nationell synlighet. Under tävlingens gång kommer teamen även få chans att presentera sina koncept på de tre största lantbruksmässorna för över 30 000 besökare sommaren 2021.

Tävlingen görs i två steg. Efter ansökningstidens slut väljs 15 team ut som får delta i tävlingen och vidareutveckla sina koncept under 2021. Jordbruksverket finansierar kostnaderna i samband med utveckling av koncepten via Landsbygdsprogrammet. Tävlingsbidragen bedöms utifrån nivå av värdeskapande, användarnytta och hållbarhet. Tävlingsbidragen som går vidare kommer vidareutvecklas i team bestående av exempelvis företag, lantbrukare, studenter, forskare och en coach från Hushållningssällskapet. Teamansvarig måste vara ett företag eller organisation.

I september 2021 utses sedan de slutliga vinnarna av en jury.

Karin Ahlberg Eliasson från Hushållningssällskapet i Jämtland är en av representanterna i projektets styrgrupp. ”Jag uppmanar företag i vårt län att delta i tävlingen genom att förverkliga metoder eller teknik med innovationshöjd”, säger Karin. ”De gröna näringarna är viktiga i Jämtland och konkurrenskraften kan stärkas ytterligare med hjälp av teknikutveckling”.

Sista ansökningsdag för att delta i tävlingen är 30 november 2020. Den 15 december beslutas vilka 15 team som går vidare till tävlingen.

Läs mer och anmäl dig: https://hushallningssallskapet.se/forskning-utveckling/agtechchallenge/

Frågor om tävlingen? Kontakta Ulla Frisk: ulla.frisk@hushallningssallskapet.se

Behöver du stöd i ansökningsprocessen? 

Välkommen att kontakta oss på Peak Region och Invest in innovation där vi stöttar företag i Jämtland Härjedalen att söka resurser för innovation och utveckling! 

Lina Lif, Peak Region: lina.lif@peakinnovation.se / 070-650 51 86.

Daniel Eurenius. Peak Region. E-post: daniel.eurenius@peakregionsciencepark.se

Text: Lina Lif

Foto: Ricky Berrelleza on Unsplash

 

 

Jag anmäler mig som medlem i Peaks nätverk för nyheter, event och nätverkande.